متاسفانه نتیجه‌ای یافت نشد


المثنی مدارک اشخاص حقوقی

نحوه دریافت المثنی برای اساسنامه به چه صورت است؟

- ۱ + ۲

برای این کار ابتدا وکیل رسمی دادگستری اقدام به تکمیل فرم‌‌های درخواست مدارک المثنی برای شرکت می‌‌نماید و سپس فیش‌‌های مربوطه را واریز می‌کند و رسید پرداخت را به اداره ثبت شرکت‌‌ها تحویل می‌دهد؛ سپس اداره ثبت شرکت‌‌ها بنا به موردی که درخواست المثنی شده است استعلام می‌نماید و بعد از آن برای صدور مدارک المثنی شرکت اقدام می‌‌کند.

هزینه المثنی مدارک اشخاص حقوقی چقدر است؟

- ۱ + ۱

هزینه المثنی مدارک اشخاص حقوقی ۵۰۰،۰۰۰ تومان به همراه ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.

آیا راهی برای چاپ مجدد یا صدور المثنی مدارک شرکت وجود دارد؟

- ۰ + ۰

بله، باید از اداره ثبت شرکت‌ها درخواست المثنی کنید.

ورود به ثبت‌یار ثبت‌نام