متاسفانه نتیجه‌ای یافت نشد


المثنی مدارک اشخاص حقوقی

نحوه دریافت المثنی برای اساسنامه به چه صورت است؟

برای این کار ابتدا وکیل رسمی دادگستری اقدام به تکمیل فرم‌‌های درخواست مدارک المثنی برای شرکت می‌‌نماید و سپس فیش‌‌های مربوطه را واریز می‌کند و رسید پرداخت را به اداره ثبت شرکت‌‌ها تحویل می‌دهد؛ سپس اداره ثبت شرکت‌‌ها بنا به موردی که درخواست المثنی شده است استعلام می‌نماید و بعد از آن برای صدور مدارک المثنی شرکت اقدام می‌‌کند.

هزینه المثنی مدارک اشخاص حقوقی چقدر است؟

هزینه المثنی مدارک اشخاص حقوقی ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان است.

آیا راهی برای چاپ مجدد یا صدور المثنی مدارک شرکت وجود دارد؟

بله، باید از اداره ثبت شرکت‌ها درخواست المثنی کنید.

ورود / ثبت‌نام