متاسفانه نتیجه‌ای یافت نشد


برگه سهام

شماره سریال برگه‌های سهام به چه صورت تنظیم می‌شوند؟

- ۰ + ۱

قاعده خاصی ندارد و می‌توان از هر شماره‌ای شروع کرد.

برگه‌های سهام را چه اشخاصی باید امضا کنند؟

- ۰ + ۱

تنها افرادی که دارای حق امضا هستند می‌توانند برگه‌های سهام را امضا کنند.

هزینه برگه سهام چقدر است؟

- ۱ + ۱

هزینه هر برگه سهام ۵۰۰۰ تومان به همراه ۹٪ مالیات برارزش افزوده است.

ورود به ثبت‌یار ثبت‌نام