متاسفانه نتیجه‌ای یافت نشد


برگه سهام

شماره سریال برگه‌های سهام به چه صورت تنظیم می‌شوند؟

قاعده خاصی ندارد و می‌توان از هر شماره‌ای شروع کرد.

برگه‌های سهام را چه اشخاصی باید امضا کنند؟

تنها افرادی که دارای حق امضا هستند می‌توانند برگه‌های سهام را امضا کنند.

هزینه برگه سهام چقدر است؟

هزینه تنظیم و چاپ هر برگه سهام ۶٬۵۰۰ تومان است. هزینه ارسال بر عهده مشتری است.

ورود به ثبت‌یار ثبت‌نام