متاسفانه نتیجه‌ای یافت نشد


برگه سهام

برگه‌های سهام را چه اشخاصی باید امضا کنند؟

تنها افرادی که دارای حق امضا هستند می‌توانند برگه‌های سهام را امضا کنند.

هزینه برگه سهام چقدر است؟

هزینه تنظیم و چاپ هر برگه سهام ۲۰٬۰۰۰ تومان است. هزینه ارسال بر عهده مشتری است.

شماره سریال برگه‌های سهام به چه صورت تنظیم می‌شوند؟

قاعده خاصی ندارد و می‌توان از هر شماره‌ای شروع کرد.

ورود / ثبت‌نام