متاسفانه نتیجه‌ای یافت نشد


تاسیس شرکت

حداقل تعداد اعضا در شرکت سهامی خاص چند نفر است؟

- ۱ + ۲

حداقل ۳ نفر برای اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی خاص نیاز است.

کدام قالب شرکت برای ثبت مناسب‌تر است؟

- ۲ + ۰

انتخاب نوع شرکت بستگی به موضوع فعالیت و سلیقه موسسین دارد ولی محبوب‌ترین انواع شرکت‌ها، شرکت‌های سهامی خاص و بامسئولیت محدود هستند.

حداقل مبلغ سرمایه برای تشکیل شرکت سهامی خاص چقدر است؟

- ۱ + ۰

برای ثبت شرکت سهامی خاص، در قانون تجارت حداقل سرمایه‌ای در نظر گرفته نشده ولی با ۱۰۰.۰۰۰ تومان می‌توان شرکت ثبت کرد.

هزینه ثبت شرکت سهامی خاص چقدر است؟

- ۱ + ۰

هزینه ثبت شرکت سهامی خاص ۶۸۴،۱۰۰ تومان به همراه ۹٪ مالیات برارزش افزوده است.

مدت زمان ثبت شرکت سهامی خاص چقدر است؟

- ۰ + ۰

مدت زمان ثبت شرکت سهامی خاص ۲۰ روز کاری‌ست.

برای ثبت شرکت بامسئولیت محدود چه مدارکی مورد نیاز است؟

- ۰ + ۰

- اسامی پیشنهادی شما برای شرکت - موضوع شرکت - کد پستی و آدرس شرکت و شماره تماس - روزنامه کثیرالانتشار - شناسنامه و کارت ملی کلیه موسسان با شخصیت حقیقی - در صورت وجود شخص حقوقی در شرکت، نامه معرفی نماینده، آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات اشخاص حقوقی اعم از سهامداران و یا بازرسان - ارائه مجوز نام و یا فعالیت در صورت لزوم - ارائه وکالت‌نامه (در صورتی که یکی از امضاکنندگان به جای فرد دیگری اوراق را امضا خواهد کرد)

حداقل مبلغ سرمایه برای تشکیل شرکت بامسئولیت محدود چقدر است؟

- ۰ + ۰

برای ثبت شرکت بامسئولیت محدود، در قانون تجارت حداقل سرمایه‌ای در نظر گرفته نشده ولی با ۱۰۰.۰۰۰ تومان می‌توان شرکت ثبت کرد.

تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکت بامسئولیت محدود معمولا چند نفر است؟

- ۰ + ۰

حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره به ۲ نفر محدود می‌شود که ۱نفر در قالب مدیرعامل و دیگری در قالب شریک حضور دارد.

مدت زمان ثبت شرکت با مسئولیت محدود چقدر است؟

- ۰ + ۰

مدت زمان ثبت شرکت بامسئولیت محدود ۱۵ روز کاری‌ست.

هزینه ثبت شرکت بامسئولیت محدود چقدر است؟

- ۰ + ۰

هزینه ثبت شرکت بامسئولیت محدود ۵۸۴،۱۰۰ تومان به همراه ۹٪ مالیات برارزش افزوده است.

ورود به ثبت‌یار ثبت‌نام