متاسفانه نتیجه‌ای یافت نشد


تمدید طرح صنعتی

هزینه تمدید طرح صنعتی اشخاص حقیقی چقدر است؟

- ۰ + ۰

هزینه تمدید طرح صنعتی اشخاص حقیقی ۱،۰۶۰،۰۰۰ تومان به همراه ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.

هزینه تمدید طرح صنعتی اشخاص حقوقی چقدر است؟

- ۱ + ۰

هزینه تمدید طرح صنعتی اشخاص حقوقی ۱،۱۶۰،۰۰۰ تومان به همراه ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.

ورود به ثبت‌یار ثبت‌نام