متاسفانه نتیجه‌ای یافت نشد


تمدید طرح صنعتی

هزینه تمدید طرح صنعتی اشخاص حقیقی چقدر است؟

هزینه تمدید طرح صنعتی اشخاص حقیقی ۱،۴۰۰،۰۰۰ تومان است. هزینه ثبت اظهارنامه و حق الثبت به ازای یک طبقه لحاظ شده است و در صورت اضافه شدن هر طبقه اضافه مبلغ ۲٬۰۰۰ تومان بابت هزینه ثبت اظهارنامه و هزینه ۱۰٬۰۰۰ تومان حق الثبت به این مبلغ افزوده خواهد شد.

هزینه تمدید طرح صنعتی اشخاص حقوقی چقدر است؟

هزینه تمدید طرح صنعتی اشخاص حقیقی ۱،۶۰۰،۰۰۰ تومان است. هزینه ثبت اظهارنامه و حق الثبت به ازای یک طبقه لحاظ شده است و در صورت اضافه شدن هر طبقه اضافه مبلغ ۶٬۰۰۰ تومان بابت هزینه ثبت اظهارنامه و هزینه ۳۰٬۰۰۰ تومان حق الثبت به این مبلغ افزوده خواهد شد.

ورود به ثبت‌یار ثبت‌نام