متاسفانه نتیجه‌ای یافت نشد


تمدید طرح صنعتی حقوقی

هزینه تمدید طرح صنعتی اشخاص حقوقی چقدر است؟

هزینه تمدید طرح صنعتی اشخاص حقیقی ۱،۶۰۰،۰۰۰ تومان است. هزینه ثبت اظهارنامه و حق الثبت به ازای یک طبقه لحاظ شده است و در صورت اضافه شدن هر طبقه اضافه مبلغ ۶٬۰۰۰ تومان بابت هزینه ثبت اظهارنامه و هزینه ۳۰٬۰۰۰ تومان حق الثبت به این مبلغ افزوده خواهد شد.

ورود به ثبت‌یار ثبت‌نام