متاسفانه نتیجه‌ای یافت نشد


تمدید طرح صنعتی حقیقی

هزینه تمدید طرح صنعتی اشخاص حقیقی چقدر است؟

هزینه تمدید طرح صنعتی اشخاص حقیقی ۱،۴۰۰،۰۰۰ تومان است. هزینه ثبت اظهارنامه و حق الثبت به ازای یک طبقه لحاظ شده است و در صورت اضافه شدن هر طبقه اضافه مبلغ ۲٬۰۰۰ تومان بابت هزینه ثبت اظهارنامه و هزینه ۱۰٬۰۰۰ تومان حق الثبت به این مبلغ افزوده خواهد شد.

ورود به ثبت‌یار ثبت‌نام