متاسفانه نتیجه‌ای یافت نشد


تمدید کارت بازرگانی

هزینه تمدید کارت بازرگانی چقدر است؟

هزینه تمدید کارت بازرگانی ۱،۲۲۳،۰۰۰ تومان به همراه ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.

مدت زمان لازم برای تمدید کارت بازرگانی چقدر است؟

مدت زمان لازم برای تمدید کارت بازرگانی ۱.۵ ماه است.

از چه زمانی برای تمدید کارت بازرگانی اقدام کنیم؟

مدارک به شرح زیر است: - شناسنامه و پشت و روی کارت ملی اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و صاحبان امضا - یک قطعه عکس تمام رخ مدیرعامل -تصویر امضای مدیر عامل - تصویر مهر شرکت - اصل آخرین مدرک تحصیلی مدیرعامل (مدرک تحصیلی مدیرعامل باید دیپلم و بالاتر باشد.) - آگهی ثبتی و روزنامه آخرین تغییرات شرکت - در خصوص شرکت‌های بامسئولیت محدود ارائه تقاضانامه و شرکت‌نامه رسمی که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت‌ها و در خصوص شرکت‌های سهامی خاص و عام اظهارنامه ثبت شرکت‌های سهامی خاص یا عام که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت‌ها باشد الزامی است. - اصل گواهی عدم سوءپیشینه مدیرعامل (دریافتی از مراکز پلیس+10) - اصل گواهی پلمب دفاتر سال جاری (در صورت عدم دریافت پلمب دفاتر، کارشناسان ثبت یار می‌توانند این گواهی را برای شما دریافت کنند.) - کد اقتصادی یا پیش ثبت نام کد اقتصادی (پس از تشکیل پرونده مالیاتی توسط مشتری، کارشناسان ثبت یار می‌توانند این گواهی را برای شما دریافت کنند.) برای تمدید کارت بازرگانی از حداقل ۱ الی ۲ماه پیش از انقضا کارت خود اقدام کنید.

ورود به ثبت‌یار ثبت‌نام