متاسفانه نتیجه‌ای یافت نشد


ثبت شرکت سهامی عام

آیا بازرس در شرکت سهامی می‌تواند حق امضا داشته باشد؟

- ۰ + ۰

خیر، بازرس نمی‌تواند حق امضا داشته باشد.

تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی عام چند نفر است و آیا صورتجلسات هیئت مدیره شکل خاصی دارد؟

- ۰ + ۰

تعداد اعضای هیئت رئیسه ۵ نفر است که باید از سهامداران انتخاب شود. صورتجلسات هئیت مدیره طبق نظر و صلاح کارشناس مربوطه تنظیم می‌شود.

آیا اشخاص سهامدار می‌توانند حق امضا داشته باشند؟

- ۰ + ۰

خیر، سهام‌داران نمی‌توانند حق امضا داشته باشند و تنها اعضاء هیئت مدیره می‌توانند حق امضا داشته باشند.

آیا سرمایه شرکت سهامی عام حتما باید نقدی باشد؟

- ۰ + ۰

در شرکت سهامی عام باید حداقل ۳۵ درصد سرمایه، به صورت نقدی تعهد شود.

حداقل مبلغ سرمایه برای تشکیل شرکت سهامی عام چقدر است؟

- ۰ + ۰

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت سهامی عام ۵۰۰.۰۰۰ تومان است.

ورود به ثبت‌یار ثبت‌نام