متاسفانه نتیجه‌ای یافت نشد


ثبت موسسه

حداقل تعداد اعضا برای تشکیل موسسه چند نفر است؟

- ۱ + ۴

حداقل تعداد اعضا برای تشکیل موسسه ۲ نفر است.

هزینه ثبت موسسه چقدر است؟

- ۰ + ۳

هزینه ثبت موسسه ۶۸۴،۱۰۰ تومان به همراه ۹٪ مالیات برارزش افزوده است.

مدارک لازم برای ثبت موسسه چیست؟

- ۱ + ۱

سرمایه اولیه شرکت اسامی موسسین حقیقی(نام و نام خانوادگی-میزان سهم الشرکه- کدپستی – شماره تماس) و حقوقی(شناسه ملی شرکت- میزان سهم الشرکه – نام نماینده – شماره نامه نمایندگی) هیئت مدیره از چند نفر تشکیل شده، اعضای آن و سمت هرکدام را مشخص نمائید صاحبان امضای مجاز شرکت چه کسانی هستند. اسامی پیشنهادی شما برای شرکت(۵ مورد) موضوع شرکت کد پستی و آدرس شرکت و شماره تماس روزنامه کثیرالانتشار شناسنامه و کارت ملی کلیه موسسان با شخصیت حقیقی در صورت وجود شخص حقوقی در شرکت، نامه معرفی نماینده، آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات اشخاص حقوقی اعم از سهامداران و یا بازرسان ارائه مجوز نام و یا فعالیت در صورت لزوم ارائه وکالتنامه در صورتی که یکی از امضاکنندگان به جای کس دیگری اوراق را امضا خواهد کرد.

ورود به ثبت‌یار ثبت‌نام