متاسفانه نتیجه‌ای یافت نشد


ثبت شرکت

مدت زمان ثبت شرکت با مسئولیت محدود چقدر است؟

مدت زمان ثبت شرکت بامسئولیت محدود ۱۴ روز کاری‌ است.

هزینه ثبت شرکت بامسئولیت محدود چقدر است؟

هزینه ثبت شرکت بامسئولیت محدود ۲٬۵۲۰٬۰۰۰ تومان است. این هزینه برای شهر تهران است و از طریق پنجره فیزیکی واحد کسب و کار انجام می‌شود بنابراین شامل پیش ثبت‌نام کد اقتصادی و کد کارگاهی و پلمپ دفاتر تجاری شرکت نیز است.

در صورت تمایل می‌توانید دریافت کد کارگاهی و کد اقتصادی را به صورت کامل انجام داده و مراجعات به این سازمان‌ها را بر عهده ثبت‌یار قرار دهید. در این صورت ۱٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان به هزینه‌ ثبت شرکت افزوده شده و مبلغ نهایی برابر ۴٬۲۷۰٬۰۰۰ تومان خواهد شد.

هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در سایر شهرهای کشور ۴۴۵٬۰۰۰ تومان است. مراجعات حضوری به اداره ثبت شرکت‌های شهر مورد نظر بر عهده شما خواهد بود.

مدت زمان ثبت شرکت سهامی خاص چقدر است؟

مدت زمان ثبت شرکت سهامی خاص ۱۴ روز کاری‌ است.

اگر ساکن شهر تهران هستید٬ می‌توانید ثبت شرکت خود را از طریق پنجره فیزیکی واحد کسب و کار انجام داده و در کنار سایر مزایا٬ این زمان را به ۷ روز کاری کاهش دهید.

هزینه ثبت شرکت سهامی خاص چقدر است؟

هزینه ثبت شرکت سهامی خاص ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان است. این هزینه برای شهر تهران است.

هزینه ثبت شرکت سهامی خاص در سایر شهرهای کشور ۵۹۵٬۰۰۰ تومان است. مراجعات حضوری به اداره ثبت شرکت‌های شهر مورد نظر بر عهده شما خواهد بود.

ساکنین شهر تهران٬ در صورت تمایل می‌توانند ثبت شرکت سهامی خاص را از طریق پنجره فیزیکی واحد کسب و کار انجام داده تا هم در زمان کوتاه‌تری شرکت را تاسیس کنند و هم پیش ثبت‌نام کد اقتصادی و کد کارگاهی و پلپ دفاتر تجاری شرکت را نیز انجام دهند. در این صورت هزینه ثبت شرکت سهامی خاص ۲٬۷۲۰٬۰۰۰ تومان است.

هم چنین می‌توانید دریافت کد کارگاهی و کد اقتصادی را به صورت کامل انجام داده و مراجعات به این سازمان‌ها را بر عهده ثبت‌یار قرار دهید. در این صورت ۱٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان به هزینه‌ ثبت شرکت افزوده شده و مبلغ نهایی برابر ۴٬۴۷۰٬۰۰۰ تومان خواهد شد.

حداقل تعداد اعضا در شرکت سهامی خاص چند نفر است؟

حداقل ۳ نفر برای اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی خاص نیاز است.

برای ثبت شرکت سهامی خاص چه مدارکی مورد نیاز است؟

- تعداد کل سهام یا ارزش اسمی هر سهم به ریال تعیین شود. - مشخصات اشخاص حقیقی شرکت (تعداد اعضای هیئت مدیره، میزان سهام هریک، نوع سهام، کدپستی و شماره تماس) - مشخصات اشخاص حقوقی (شناسه ملی شرکت، تعداد سهام، نوع سهام، نام نماینده و شماره نامه نمایندگی) - تعیین صاحبین امضا شرکت - انتخاب ۵ نام پیشنهادی ۳سیلابی شرکت - تعیین موضوع شرکت - مشخص کردن بازرس اصلی و علی‌البدل - آدرس شرکت، کد پستی و شماره تماس - تعیین نوع روزنامه کثیرالانتشار - تصویر شناسنامه و کارت ملی کلیه موسسین - شناسنامه و کارت ملی بازرسان - در صورت وجود شخص حقوقی در شرکت؛ نامه معرفی نماینده، آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات اشخاص حقوقی اعم از سهامداران یا بازرسان - ارائه مجوز نام یا موضوع فعالیت در صورت الزام

حداقل مبلغ سرمایه برای تشکیل شرکت سهامی خاص چقدر است؟

حداقل سرمایه لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص، 100.000 تومان است.

برای ثبت شرکت بامسئولیت محدود چه مدارکی مورد نیاز است؟

- اسامی پیشنهادی شما برای شرکت - موضوع شرکت - کد پستی و آدرس شرکت و شماره تماس - روزنامه کثیرالانتشار - شناسنامه و کارت ملی کلیه موسسان با شخصیت حقیقی - در صورت وجود شخص حقوقی در شرکت، نامه معرفی نماینده، آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات اشخاص حقوقی اعم از سهامداران و یا بازرسان - ارائه مجوز نام و یا فعالیت در صورت لزوم - ارائه وکالت‌نامه (در صورتی که یکی از امضاکنندگان به جای فرد دیگری اوراق را امضا خواهد کرد)

حداقل مبلغ سرمایه برای تشکیل شرکت بامسئولیت محدود چقدر است؟

برای ثبت شرکت بامسئولیت محدود، در قانون تجارت حداقل سرمایه‌ای در نظر گرفته نشده ولی با ۱۰۰.۰۰۰ تومان می‌توان شرکت ثبت کرد.

تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکت بامسئولیت محدود معمولا چند نفر است؟

حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره به ۲ نفر محدود می‌شود که ۱نفر در قالب مدیرعامل و دیگری در قالب شریک حضور دارد.
ورود / ثبت‌نام