متاسفانه نتیجه‌ای یافت نشد


ثبت موسسه

حداقل تعداد اعضا برای تشکیل موسسه چند نفر است؟

حداقل تعداد اعضا برای تشکیل موسسه ۲ نفر است.

هزینه ثبت موسسه چقدر است؟

هزینه ثبت موسسه ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان است. این هزینه برای شهر تهران است.

هزینه ثبت موسسه در سایر شهرهای کشور ۵۳۰٬۰۰۰ تومان است. مراجعات حضوری به اداره ثبت شرکت‌های شهر مورد نظر بر عهده شما خواهد بود.

ساکنین شهر تهران٬ در صورت تمایل می‌توانند ثبت موسسه را از طریق پنجره فیزیکی واحد کسب و کار انجام داده تا هم در زمان کوتاه‌تری موسسه را تاسیس کنند و هم پیش ثبت‌نام کد اقتصادی و کد کارگاهی موسسه را نیز انجام دهند. در این صورت هزینه ثبت موسسه ۲٬۳۳۰٬۰۰۰ تومان است.

هم چنین می‌توانید دریافت کد کارگاهی و کد اقتصادی را به صورت کامل انجام داده و مراجعات به این سازمان‌ها را بر عهده ثبت‌یار قرار دهید. در این صورت ۱٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان به هزینه‌ ثبت موسسه افزوده شده و مبلغ نهایی برابر ۴٬۰۸۰٬۰۰۰ تومان خواهد شد.

مدارک لازم برای ثبت موسسه چیست؟

سرمایه اولیه شرکت اسامی موسسین حقیقی(نام و نام خانوادگی-میزان سهم الشرکه- کدپستی – شماره تماس) و حقوقی(شناسه ملی شرکت- میزان سهم الشرکه – نام نماینده – شماره نامه نمایندگی) هیئت مدیره از چند نفر تشکیل شده، اعضای آن و سمت هرکدام را مشخص نمائید صاحبان امضای مجاز شرکت چه کسانی هستند. اسامی پیشنهادی شما برای شرکت(۵ مورد) موضوع شرکت کد پستی و آدرس شرکت و شماره تماس روزنامه کثیرالانتشار شناسنامه و کارت ملی کلیه موسسان با شخصیت حقیقی در صورت وجود شخص حقوقی در شرکت، نامه معرفی نماینده، آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات اشخاص حقوقی اعم از سهامداران و یا بازرسان ارائه مجوز نام و یا فعالیت در صورت لزوم ارائه وکالتنامه در صورتی که یکی از امضاکنندگان به جای کس دیگری اوراق را امضا خواهد کرد.

ورود به ثبت‌یار ثبت‌نام