متاسفانه نتیجه‌ای یافت نشد


سوالات عمومی ثبت شرکت

شناسه ملی با شماره ثبت شرکت چه تفاوتی دارند؟

- ۰ + ۰

شناسه ملی شرکت‌ ها عددی ۱۱رقمی‌ست و مختص به همان شرکت و غیر قابل تغییر است. شماره ثبت ممکن است در چند شهر مختلف برای چند شرکت گوناگون بصورت یکسان صادر شده باشد اما چون از اداره ثبت شهرهای مختلف است تناقضی ایجاد نمی‌کند.

آیا مدیر امور مالی می‌تواند نامه‌‌های اداری را به جای مدیرعامل به همراه مهر شرکت امضا کند؟

- ۰ + ۰

اگر در اساسنامه شرکت قید شده باشد، بله می‌تواند.

مسئولیت شرکا در شرکت با مسئولیت محدود نسبت به بدهی شرکت به چه میزان است؟

- ۰ + ۰

میزان بدهی هر فرد در شرکت با مسئولیت محدود کاملا وابسته به میزان سرمایه‌ای‌ست که دارد. اگر در ابتدای ایجاد شرکت نیز همه افراد سهم خود را پرداخت کرده باشند، هیچ مسئولیتی برای اعضا وجود نخواهد داشت.

ورود به ثبت‌یار ثبت‌نام