متاسفانه نتیجه‌ای یافت نشد


پلمپ دفاتر

اگر درخواست پلمپ دفاتر رد شود چه باید کرد؟

در صورت رد درخواست پلمپ دفاتر، باید دوباره درخواست دهید.

اگر پلمپ دفاتر سالی که گذشت را انجام نداده باشیم باید چه اقدامی انجام شود؟

پلمپ دفاتر وابسته به سال مالی شرکت است. اگر در طی سال مالی شرکت اقدام به پلمپ دفاتر خود نکنید، باید باید اظهار نامه تنظیم کنید و شخصا آن را تحویل ممیز مالیاتی مربوطه دهید.

هزینه پلمپ دفاتر چقدر است؟

هزینه پلمپ دفاتر ۵۰ برگ٬ ۶۰۰٬۰۰۰ تومان است.

هزینه پلمپ دفاتر ۱۰۰ برگ٬ ۸۰۰٬۰۰۰ تومان است.

هزینه پلمپ دفاتر ۲۰۰ برگ٬ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان است.

آیا امکان لغو درخواست دریافت پلمپ توسط متقاضی وجود دارد؟

انصراف از درخواست در سامانه، زمانی امکان پذیر است که وضعیت پذیرش به صورت «پذیرش موقت» درآمده باشد. در غیر این صورت، انصراف از درخواست در بقیه حالت‌ها امکان پذیر نیست.

آیا از تهران می‌توان برای شهرستان پلمپ دفاتر انجام داد؟

بله، هزینه پست و پیک از فاکتور کسر می‌گردد.

پلمپ دفاتر شرکت تازه تاسیس اجباری است؟

بله پلمپ دفاتر برای همه شرکت‌ها از جمله شرکت‌های تازه تاسیس الزامی‌ست.

آیا برای دریافت پلمپ دفاتر نیاز به گرفتن کد اقتصادی می‌باشد؟

خیر، برای دریافت پلمپ دفاتر نیازی به کد اقتصادی نیست.

اگر شرکتی فعالیت نداشته باشد باز هم باید نسبت به دریافت پلمپ دفاتر اقدام نماید؟

بله، حتی اگر هیچ فعالیتی ندارید نیز باید دفاتر پلمپ را اخذ کرده و خالی به اداره مالیات تحویل دهید.

مدت زمان لازم برای دریافت پلپ دفاتر چقدر است؟

مدت زمان لازم برای دریافت پلمپ دفاتر ۱۰ الی ۱۵ روز کاری‌ست.
ورود / ثبت‌نام