درباره ما

شرکت پردازش اطلاعات مالی پارت با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار نزد مرجع ثبت شرکت های تهران با شماره 43976 با سرمایه 4میلیارد ریال ثبت شده است. این شرکت میکوشد با بکارگیری ترکیبی از نیروهای متخصص در بازار سرمایه و فن آوری اطلاعات، زمینه ساز ارائه خدماتی نوین در بازار سرمایه ایران باشد. بدین منظور طراحی و انتشار شاخص ها و معیارهایی برای سنجش بهتر موقعیت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران در کنار گردآوری، طبقه بندی و فرآوری اطلاعات این بازار ازجمله اهداف شرکت خواهد بود. این شرکت طیف متنوعی از سرمایه گذاران از افرادی با حداقل دانش سرمایه گذاری تا متخصصین بازار سرمایه را به عنوان مشتریان خود در نظر گرفته ومیکوشد نیاز هر گروه را به نحو شایسته پاسخ گوید. لازم به ذكر است كه در سال 1394، شركت پردازش اطلاعات مالي پارت اقدام به افزايش سرمايه كرده است و سرمايه ثبت شده شركت در حال حاضر 50 ميليارد ريال ميباشد و تمامي سرمايه نقدا تاديه گرديده است.

بیشتر »