شروط خدمات «ثبت یار»

نسخه ۱، مورخ ۲۲ مهرماه ۱۳۹۴ خورشیدی (مشاهده نسخه های پیشین)
به «ثبت یار» خوش آمدید!

از اینکه از خدمات سامانه برخط «ثبت یار» استفاده می کنید سپاس گزاریم. این سامانه در این متن «ثبت یار» نامیده می شود.

این خدمات از سوی شرکت پردازش اطلاعات مالی پارت (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۴۳۳۴ و شماره ثبت ۴۳۹۷۶۳، نزد اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران، به نشانی تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم ، سرو شرقی ، خیابان مجد ، کوچه نسترن ، شماره ۳۴، که در این متن «شرکت» خوانده می شود به شما ارائه شده اند.

شما با استفاده از هریک از خدمات این سامانه، از جمله ولی نه منحصر به، تهیه متن هریک از آگهی های قانونی، تهیه متن هریک از صورت جلسات، انجام خودکار هریک از فرآیندهای ثبتی، رفع هریک از اشکالات ثبتی، عضویت و بهره گیری از خدمات مدیریت جامع امور ثبتی، و مطالعه هریک از محتویات متنی سامانه، با شروطی که ذیلاً درج شده اند موافقت کرده، و نسبت به اجرای تک تک این شروط و مجموعه آنها متعهد شده اید.

لطفاً این شروط را به دقت مطالعه کنید:

1. هیچ یک از خدمات ثبت یار را تحت هیچ شرایطی مورد سوءاستفاده قرار نخواهید داد؛ بدین ترتیب، از هرگونه ایجاد اخلال، در هریک از خدمات ثبت یار، هرگونه اقدام برای دسترسی به این خدمات به هر وسیله ای جز وبسایت ثبت یار به نشانی (http://www.sabtyar.com) و با اجرای دقیق، صحیح و کامل شیوه هایی که صریحاً و یا تلویحاً در هنگام استفاده شما خاطرنشان شده اند و یا هرگونه استفاده تجاری از هریک از خدمات ثبت یار خودداری خواهید کرد؛و با اجرای دقیق، صحیح و کامل شیوه هایی که صریحاً و یا تلویحاً در هنگام استفاده شما خاطرنشان شده اند و یا هرگونه استفاده تجاری از هریک از خدمات ثبت یار خودداری خواهید کرد؛

2. شما تحت هیچ شرایطی مجاز به مهندسی معکوس خدمات ثبت یار و یا تغییر، توزیع، فروش، اجاره و یا تکثیر این خدمات نیستید و حق استخراج کُد منبع این خدمات را ندارید؛ این خدمات منحصراً از طریق ثبت یار و به صورت شخصی عرضه می شوند و شما این امکان را دارید که از این خدمات منحصراً به همان ترتیبی که در ثبت یار ارائه شده اند تحت شروط مندرج در این متن استفاده کنید؛

3. خدمات ثبت یار کاملاً تحت شمول قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به شما ارائه می شود؛ از این رو استفاده شما از این خدمات منحصراً تحت قوانین و مقررات یادشده به عمل خواهدآمد و بدین ترتیب مسئولیت قانونی هرگونه استفاده غیرقانونی از این خدمات منحصراً برعهده استفاده کننده قرار دارد و در این خصوص هیچگونه مسئولیتی بر عهده شرکت نخواهد بود؛

4. استفاده از هریک از خدمات ثبت یار تحت هیچ شرایطی سبب نمی شود هیچ یک از حقوق مالکیت مادی و یا معنوی موجود در آن خدمات و کلیه محتواهای مندرج در آن به هیچ طریقی به شما انتقال یابد؛ بدین ترتیب، شما از علایم تجاری استفاده شده در ثبت یار تحت هیچ شرایطی هیچگونه استفاده ای نخواهید کرد؛

5. با توجه به اینکه کلیه اطلاعات لازم برای ارائه خدمات از سوی ثبت یار به شما به وسیله خودتان در ثبت یار وارد و تأیید می شود، مسئولیت کامل بهره گیری از کلیه خدماتی که از ثبت یار دریافت می کنید برعهده شماست و شرکت در این خصوص تحت هیچ شرایطی هیچگونه مسئولیتی ندارد؛

6. ارائه خدمات و تنظیم پیش نویس صورت جلسه از سوی ثبت یار به معنی قانونی بودن و یا قابل ثبت بودن صورت جلسات شما یا انطباق صورت جلسه با نیاز شما نیست. برای اطمینان بیشتر میتوانید با کارشناس شرکت تماس حاصل نمایید.

7. شرکت به طور مرتب به بازبینی خدمات ارائه شده در ثبت یار می پردازد و در هر لحظه ممکن است این خدمات و یا بهایشان را تغییر داده، ارائه هریک از آنها و یا تمامیشان را به حال تعلیق درآورد و یا به طور کلی ارائه آن خدمات را متوقف کند؛ در این صورت تحت هیچ شرایطی هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود؛

8. چنانچه به واسطه بهره برداری از خدمات ثبت یار هرگونه زیانی به شما و یا هریک از اشخاص ثالث وارد شود، از آنجا که خدمات ثبت یار منحصراً با بهره گیری از اطلاعاتی که شما در آن وارد کرده اید به شما ارائه می شوند، تحت هیچ شرایطی در این خصوص هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت نیست؛

9. شرکت در صورت تخطی از هریک از شروط مندرج در این متن حق هرگونه اقدام قانونی لازم را برای برخورد با متخلف برای خود محفوظ خواهد داشت و بعلاوه، هم در صورت تخطی یادشده و هم در صورت مشکوک شدن شرکت به تخطی مذکور، ممکن است ارائه هریک از خدمات ثبت یار را برای هر مدتی که خود تشخیص می دهد و بی نیاز از هیچ اقدامی، از جمله ولی نه منحصر به اعلام، اطلاع و یا هشدار به حال تعلیق درآورد و یا به طور کلی خاتمه دهد؛

10. شرکت در هر شرایطی مجاز است هریک از شروط مندرج در این متن و یا کل آن را مورد بازبینی، اصلاح و یا تغییر قرار دهد. تاریخ بازبینی، اصلاح و یا تغییر در صدر آن درج خواهد شد و این امور در برگ نخست ثبت یار اطلاع رسانی خواهد شد و منحصراً نسبت به استفاده هایی از ثبت یار اِعمال خواهند شد که پس از گذشت (۷) روز کاری از تاریخ یادشده صورت گرفته باشند؛ از این رو اکیداً توصیه میکنیم جهت آگاهی از مفاد این شروط مرتباً این صفحه را بررسی کنید و در صورت تغییر این متن، متن جدید را به دقت مورد مطالعه قرار دهید. در هر حال، اخیرترین نسخه این متن که به طور پیش فرض در این صفحه قرار دارد منشأ اثر خواهد بود؛

11. در صورتی که صورت جلسه تنظیم شده از سوی سامانه ثبت یار مطابق با اطلاعات واردشده از سوی کاربر نباشد، حداکثر ظرف مدت 72 ساعت کاری از زمان اطلاع شرکت، هزینه دریافت شده بابت تهیه آن صورت جلسه به حساب کاربر عودت داده خواهد شد؛

12. ما از اینکه شما از خدمات ثبت یار استفاده نکنید بسیار متأسف خواهیم شد؛ با این حال، هر لحظه که با هریک از این شروط و یا با کل آنها موافقت نداشتید باید فوراً استفاده از کلیه خدمات ثبت یار را متوقف کنید و چنانچه به استفاده از خدمات ثبت یار با تخطی از شروط مندرج در این متن ادامه دهید، در این خصوص حق هرگونه اقدام قانونی برای شرکت محفوظ خواهد بود، اگرچه ممکن است استیفای این حق فوری نباشد؛

13. این شروط منحصراً رابطه میان شما و شرکت را در خصوص استفاده از خدمات ثبت یار تنظیم و تنسیق خواهند کرد؛ بنابراین، تحت هیچ شرایطی هیچگونه حقی را برای هیچ یک از اشخاص ثالث پدید نیاورده و یا اثبات نخواهند کرد؛

14. در صورتی که هریک از شروط این متن قابلیت اجرا نداشته باشند، این امر تأثیری در اجرای سایر شروط نخواهد داشت.