متاسفانه نتیجه‌ای یافت نشد


ثبت شرکت

ثبت شرکت بامسئولیت محدود

۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۳۵ روز
مشاهده جزئیات

ثبت شرکت سهامی خاص

۸۵۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱۵ روز
مشاهده جزئیات

ثبت شرکت تضامنی

۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱۵ روز
مشاهده جزئیات

ثبت موسسه

۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱۵ روز
مشاهده جزئیات

انحلال شرکت

۴۲۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱۰ روز
مشاهده جزئیات

افزایش سرمایه

۶۸۵،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱۰ روز
مشاهده جزئیات

استعلام نام شرکت

رایگان
مدت زمان تقریبی: ۱ روز
مشاهده جزئیات

تغییر موضوع فعالیت

۴۲۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱۰ روز
مشاهده جزئیات

تغییر آدرس شرکت

۴۲۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱۰ روز
مشاهده جزئیات
ورود به ثبت‌یار ثبت‌نام