متاسفانه نتیجه‌ای یافت نشد


ثبت انواع صورتجلسه

افزایش سرمایه

۹۹۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۲۰ روز
مشاهده جزئیات

نقل و انتقال سهام

۷۳۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۲۰ روز
مشاهده جزئیات

تغییر موضوع فعالیت

۶۰۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۲۰ روز
مشاهده جزئیات

تغییر آدرس شرکت

۶۰۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۲۰ روز
مشاهده جزئیات

تبدیل شرکت

۳،۶۰۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۳۰ روز
مشاهده جزئیات

مجمع سالیانه

۶۰۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۲۰ روز
مشاهده جزئیات

تعیین اعضای هیات مدیره

۶۰۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۲۰ روز
مشاهده جزئیات

انحلال شرکت

۶۰۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۲۰ روز
مشاهده جزئیات

کاهش سرمایه

۷۳۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۲۰ روز
مشاهده جزئیات
ورود / ثبت‌نام