متاسفانه نتیجه‌ای یافت نشد


ثبت شرکت

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

۳،۳۰۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱۴ روز
مشاهده جزئیات

ثبت شرکت سهامی خاص

۱،۷۰۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱۴ روز
مشاهده جزئیات

افزایش سرمایه

۱،۸۰۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۲۰ روز
مشاهده جزئیات

نقل و انتقال سهام

۱،۱۰۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۲۰ روز
مشاهده جزئیات

ثبت شرکت دانش بنیان

۷،۵۰۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۹۰ روز
مشاهده جزئیات

تغییر موضوع فعالیت

۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۲۰ روز
مشاهده جزئیات

تغییر آدرس شرکت

۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۲۰ روز
مشاهده جزئیات

تبدیل شرکت

۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۳۰ روز
مشاهده جزئیات

ثبت موسسه

۲،۱۰۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱۴ روز
مشاهده جزئیات
ورود / ثبت‌نام