متاسفانه نتیجه‌ای یافت نشد


ثبت شرکت

ثبت شرکت بامسئولیت محدود

۲،۵۲۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱۴ روز
مشاهده جزئیات

ثبت شرکت سهامی خاص

۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱۴ روز
مشاهده جزئیات

افزایش سرمایه

۹۹۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۲۰ روز
مشاهده جزئیات

نقل و انتقال سهام

۷۳۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۲۰ روز
مشاهده جزئیات

ثبت شرکت دانش بنیان

۳،۸۰۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۹۰ روز
مشاهده جزئیات

تغییر موضوع فعالیت

۶۰۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۲۰ روز
مشاهده جزئیات

تغییر آدرس شرکت

۶۰۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۲۰ روز
مشاهده جزئیات

تبدیل شرکت

۳،۶۰۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۳۰ روز
مشاهده جزئیات

ثبت موسسه

۱،۵۰۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱۴ روز
مشاهده جزئیات
ورود / ثبت‌نام