متاسفانه نتیجه‌ای یافت نشد


خدمات قراردادی

قرارداد کار

رایگان
مدت زمان تقریبی: ۱ روز
مشاهده جزئیات

قرارداد عدم افشای اطلاعات و منع رقابت

رایگان
مدت زمان تقریبی: ۱ روز
مشاهده جزئیات

قرارداد مدیرعامل

۷۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱ روز
مشاهده جزئیات

قرارداد مشاوره

رایگان
مدت زمان تقریبی: ۱ روز
مشاهده جزئیات

قرارداد لیسانس

۱۷۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱ روز
مشاهده جزئیات

قرارداد نمایندگی

۱۷۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱ روز
مشاهده جزئیات

قرارداد پیمانکاری

رایگان
مدت زمان تقریبی: ۱ روز
مشاهده جزئیات

قرارداد انتقال فناوری

۱۷۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱ روز
مشاهده جزئیات

قرارداد تولید محتوا

رایگان
مدت زمان تقریبی: ۱ روز
مشاهده جزئیات
ورود به ثبت‌یار ثبت‌نام