متاسفانه نتیجه‌ای یافت نشد


مالکیت فکری

استعلام برند

رایگان
مدت زمان تقریبی: ۱ روز
مشاهده جزئیات

ثبت علامت تجاری حقیقی

۱،۳۱۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۹۰ روز
مشاهده جزئیات

ثبت علامت تجاری حقوقی

۱،۴۵۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۹۰ روز
مشاهده جزئیات

تمدید علامت تجاری حقیقی

۹۴۵،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۹۰ روز
مشاهده جزئیات

تمدید علامت تجاری حقوقی

۱،۱۲۵،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۹۰ روز
مشاهده جزئیات

ثبت طرح صنعتی حقیقی

۱،۰۹۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۳۰ روز
مشاهده جزئیات

ثبت طرح صنعتی حقوقی

۱،۱۹۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۳۰ روز
مشاهده جزئیات

تمدید طرح صنعتی حقیقی

۱،۰۶۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۹۰ روز
مشاهده جزئیات

تمدید طرح صنعتی حقوقی

۱،۱۶۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۹۰ روز
مشاهده جزئیات
ورود به ثبت‌یار ثبت‌نام