متاسفانه نتیجه‌ای یافت نشد


مجوزها

دریافت اینماد

۷۰۰۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱۴ روز
مشاهده جزئیات

مجوز ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی

۸۵۰۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱۲۰ روز
مشاهده جزئیات

انتقال کارت بازرگانی به تهران

۲۰۰۰۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۹۰ روز
مشاهده جزئیات

جواز تاسیس

۱۵۰۰۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۷ روز
مشاهده جزئیات

دریافت کارت بازرگانی برای تهران

۱۸۰۰۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۹۰ روز
مشاهده جزئیات

تمدید کارت بازرگانی برای تهران

۱۸۰۰۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۹۰ روز
مشاهده جزئیات
ورود به ثبت‌یار ثبت‌نام