متاسفانه نتیجه‌ای یافت نشد


مجوزها

دریافت اینماد

۵۵۵،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱۲۰ روز
مشاهده جزئیات

مجوز کشوری کسب و کارهای اینترنتی

۶۵۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱۲۰ روز
مشاهده جزئیات

مجوز ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی

۵۰۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱۲۰ روز
مشاهده جزئیات

انتقال کارت بازرگانی

۱،۶۵۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۴۵ روز
مشاهده جزئیات

جواز تاسیس

۱،۵۰۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۷ روز
مشاهده جزئیات

دریافت کارت بازرگانی برای تهران

۱،۸۰۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۹۰ روز
مشاهده جزئیات

دریافت کارت عضویت برای تهران

۱،۵۰۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۳۰ روز
مشاهده جزئیات

تمدید کارت بازرگانی برای تهران

۱،۸۰۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۹۰ روز
مشاهده جزئیات

تمدید کارت عضویت برای تهران

۱،۵۰۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۳۰ روز
مشاهده جزئیات
ورود به ثبت‌یار ثبت‌نام