متاسفانه نتیجه‌ای یافت نشد


نمونه قرارداد

نمونه قرارداد کار

رایگان
مدت زمان تقریبی: ۱ روز
مشاهده جزئیات

نمونه قرارداد حفظ محرمانگی و عدم رقابت

رایگان
مدت زمان تقریبی: ۱ روز
مشاهده جزئیات

نمونه قرارداد مدیرعامل

۷۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱ روز
مشاهده جزئیات

نمونه قرارداد مشاوره

رایگان
مدت زمان تقریبی: ۱ روز
مشاهده جزئیات

نمونه قرارداد اعطای لیسانس

۱۷۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱ روز
مشاهده جزئیات

نمونه قرارداد اعطای نمایندگی یا عاملیت

۱۷۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱ روز
مشاهده جزئیات

نمونه قرارداد پیمانکاری

رایگان
مدت زمان تقریبی: ۱ روز
مشاهده جزئیات

نمونه قرارداد پیش فروش ساختمان

۱۷۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱ روز
مشاهده جزئیات

نمونه قرارداد انتقال فناوری

۱۷۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱ روز
مشاهده جزئیات
ورود به ثبت‌یار ثبت‌نام