متاسفانه نتیجه‌ای یافت نشد


دسته‌بندی مطالب

 • توضیحات
 • ثبت سفارش
 • مراحل و مدارک
 • برای چه کسانی است؟

تحریر دفاتر پلمپ برای شرکت‌های با فعالیت محدود

مدت زمان:۵ روز
مبلغ: ۳۹۰۰۰۰ تومان
انجام معاملات از گذشته تاکنون دارای اصول و قواعدی بوده که رعایت آن‌ها موجب شده تجار و شرکت‌های تجاری مشکلات احتمالی را از بین ببرند. یکی از این اصول شفافیت در معاملات است. به همین منظور قانون تجارت راه‌حلی را برای این شفافیت در نظر گرفته و در صورت عدم رعایت آن جریمه‌هایی را نیز قرار داده است.
دفاتر پلمپ از جمله مواردی‌ست که قانون تجارت برای مکتوب کردن معاملات، هزینه‌ها و درآمدها در طول یک سال معین کرده است که موجب شفافیت در مراوده‌های مالی تجار و شرکت‌های تجاری می‌شود. یکی از مباحثی که بعد از ثبت شرکت باید به آن توجه ویژه شود، پلمپ دفاتر تجاری شرکت است. مطابق قانون، همه شرکت‌ها باید دفاتر خود را پلمب کنند. پلمپ دفاتر را اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری انجام می‌دهد.
هر شرکتی جهت ثبت معاملات و حساب و کتاب‌های مالی خود باید دفاتری داشته باشد. دفتر روزنامه و دفتر کل از جمله این دفترها هستند. پس از تکمیل دفترها، در انتهای سال مالی، اداره ثبت شرکت‌ها باید محتوای آن‌ها را بررسی و تایید نماید. لذا پس از بررسی، در صورت صحیح بودن اطلاعات وارده، تمام صفحات شماره گذاری می‌شود و شماره ثبت شرکت در آن وارد شده و مهر اداره ثبت شرکت‌ها در آن درج می‌شود. بطوری که امکان دست بردن در آن صفحات و جابجایی وجود نداشته باشد. با انجام این کار پلمب دفاتر تجاری شرکت انجام می‌گیرد.
حال سوال مهمی که پیش می‌آید این است که وظیفه یک شرکت کم فعالیت چیست؟ آیا شرکتی که ماهی یک معامله و خرید و فروش انجام می‌دهد و به عبارتی کم فعالیت محسوب می‌شود نیز باید پلمب دفاتر تجاری خود را همه ساله انجام دهد؟
پاسخ این است که بله! پلمب دفاتر تجاری برای تمامی شرکت‌ها الزامی است.
بهترین زمان انجام پلمپ دفاتر برای شرکت کم‌فعالیت

اشخاص حقوقی با شروع فعالیت‌ اقتصادی خود لازم است، دفاتر قانونی خود را دریافت نمایند. هر گونه تاخیر در دریافت این دفاتر می‌تواند شما را با مشکلاتی از جمله جریمه‌های مالیاتی مواجه نماید. دفاتر پلمپ هر ساله دریافت و با پایان سال به اداره مالیات تحویل داده می‌شوند. بهترین زمان اخذ دفاتر پلمپ هرسال، چند ماه آخر سال و تا فرودین ماه سال بعد است.

عدم انجام پلمپ دفاتر برای شرکت کم‌فعالیت چه پیامدهایی دارد؟

برای این‌که یک شرکت بتواند کد اقتصادی بگیرد، باید دفاتر خود را پلمپ کرده باشد. پس از دریافت این کد، می‌تواند مفاصا حساب مالیاتی خود را دریافت کند. در نتیجه اولین قدم برای این که شرکت نشان بدهد در امر مالیات شفاف است، ارائه این دفاتر است. به همین دلیل اگر دفاتر را ارائه نکند و یا ایراد و نقصی در آن‌ها وجود داشته باشد، از طرف اداره امور مالیاتی جریمه می‌شود.
گواهی پلمپ دفاتر چه شکلی است؟
در پایان مراحل فوق، یک گواهی به شرکت مذکور داده می‌شود که به این صورت است:

گواهی پلمپ دفاتر
شرکت/خانم/آقا
دفاتر خود را در تاریخ...............تحت شماره.....................در این اداره کل پلمپ نموده است.این گواهی حسب درخواست متقاضی جهت ارائه به ..............................صادر گردیده است.
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
یکی از مباحثی که بعد از ثبت شرکت باید به آن توجه ویژه شود، پلمپ دفاتر تجاری شرکت است. مطابق قانون، همه شرکت‌ها باید دفاتر خود را پلمب کنند. پلمپ دفاتر را اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری انجام می‌دهد.
هر شرکتی جهت ثبت معاملات و حساب و کتاب‌های مالی خود باید دفاتری داشته باشد. دفتر روزنامه و دفتر کل از جمله این دفترها هستند. پس از تکمیل دفترها، در انتهای سال مالی، اداره ثبت شرکت‌ها باید محتوای آن‌ها را بررسی و تایید نماید. لذا پس از بررسی، در صورت صحیح بودن اطلاعات وارده، تمام صفحات شماره گذاری می‌شود و شماره ثبت شرکت در آن وارد شده و مهر اداره ثبت شرکت‌ها در آن درج می‌شود. بطوری که امکان دست بردن در آن صفحات و جابجایی وجود نداشته باشد.
با انجام این کار پلمب دفاتر تجاری شرکت انجام می‌گیرد.
حال سوال مهمی که پیش می‌آید این است که وظیفه یک شرکت کم فعالیت چیست؟ آیا شرکتی که ماهی یک معامله و خرید و فروش انجام می‌دهد و به عبارتی کم فعالیت محسوب می‌شود نیز باید پلمب دفاتر تجاری خود را همه ساله انجام دهد؟ پاسخ این است که بله! پلمب دفاتر تجاری برای تمامی شرکت‌ها الزامی است.
اشخاص حقوقی با شروع فعالیت‌ اقتصادی خود لازم است، دفاتر قانونی خود را دریافت نمایند. هر گونه تاخیر در دریافت این دفاتر می‌تواند شما را با مشکلاتی از جمله جریمه‌های مالیاتی مواجه نماید. دفاتر پلمپ هر ساله دریافت و با پایان سال به اداره مالیات تحویل داده می‌شوند. بهترین زمان اخذ دفاتر پلمپ هرسال، چند ماه آخر سال و تا فرودین ماه سال بعد است.

عدم انجام پلمپ دفاتر برای شرکت کم فعالیت چه پیامدهایی دارد؟
برای این‌که یک شرکت بتواند کد اقتصادی بگیرد، باید دفاتر خود را پلمپ کرده باشد. پس از دریافت این کد، می‌تواند مفاصا حساب مالیاتی خود را دریافت کند. در نتیجه اولین قدم برای این که شرکت نشان بدهد در امر مالیات شفاف است، ارائه این دفاتر است. به همین دلیل اگر دفاتر را ارائه نکند و یا ایراد و نقصی در آن‌ها وجود داشته باشد، از طرف اداره امور مالیاتی جریمه می‌شود.

گواهی پلمب دفاتر چه شکلی است؟
در پایان مراحل فوق، یک گواهی به شرکت مذکور داده می‌شود که به این صورت است:
گواهی پلمپ دفاتر

شرکت/خانم/آقا
دفاتر خود را در تاریخ...............تحت شماره.....................در این اداره کل پلمپ نموده است.این گواهی حسب درخواست متقاضی جهت ارائه به ..............................صادر گردیده است.
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
ثبت سفارش

کاربر گرامی، برای دریافت این خدمت، لطفا نام و نام خانوادگی و شماره ه همراه خود را برای ما ارسال کنید تا ما با شما تماس بگیریم.

مدارک و شرایط تحریر دفاتر پلمپ برای شرکت‌های با فعالیت محدود

 • کپی کارت ملی مدیر عامل
 • اصل اظهارنامه پلمب دفاتر تجارتی دریافت شده از سامانه (اظهارنامه باید به امضای یکی از مدیران شرکت رسیده باشد)
 • کپی روزنامه رسمی آخرین تغییرات ثبتی شرکت (در خصوص تغییر مدیران، دارندگان امضا، نام، نوع شخصیت حقوقی و مرکز اصلی)
 • اصل یا تصویر مصدق وکالت‌نامه و یا معرفی‌نامه (در خصوص اشخاص حقوقی دولتی)

مراحل تحریر دفاتر پلمپ برای شرکت‌های با فعالیت محدود

 • ثبت درخواست
 • دریافت مشاوره تلفنی
 • تکمیل و ارسال فرم به همراه مدارک
 • پرداخت هزینه
 • تنظیم، تکمیل و ثبت اظهارنامه مالیاتی
 • صدور و ارسال فاکتور

برای چه کسانی است؟

 • مدیران شرکت‌ها
 • حسابداران
 • مدیران مالی بازرسان شرکت‌ها

ورود به ثبت‌یار ثبت‌نام