متاسفانه نتیجه‌ای یافت نشد


تغییر موضوع فعالیت
تغییر موضوع فعالیت
 • calendar مدت زمان :
  ۲۰ روز
 • calendar مبلغ :
  ۵۷۰۰۰۰ تومان
تغییر موضوع فعالیت

تمامی شرکت‌ها با توجه به موضوع، نوع و محدوده فعالیت خود را مشخص می‌کنند. موضوع فعالیت شرکت در آگهی تاسیس و همچنین اساسنامه ذکر می‌شود و شرکت فقط مجاز به فعالیت در همان محدوده است. در صورتی‌که پس از مدتی، یک شرکت بخواهد، موضوع خود را گسترش دهد، محدودتر نماید یا به‌طور کلی در زمینه دیگری فعالیت کند، نیاز به تغییر موضوع فعالیت دارد. این موضوعات محدوده وسیعی دارند که با توجه به نوع فعالیت شما قابل انتخاب هستند. با توجه به اینکه موضوع فعالیت در اساسنامه قید می‌شود، برای تغییر آن نیاز به اصلاح اساسنامه دارید. 

تغییر موضوع فعالیت می‌تواند به چند شکل انجام شود:

اول- تغییر کامل موضوع: هنگامی که یک شرکت نوع فعالیت خود را تغییر دهد و در زمینه جدیدی فعالیت کند، نیاز به تغییر کامل موضوع دارد.

دوم- الحاق به موضوع: در مواردی نیز شرکت، برای توسعه فعالیت‌های خود، می‌تواند مواردی را به موضوعات پیشین خود اضافه کند.

سوم- محدود کردن موضوع: گاهی شرکت بنا به دلایل مختلف می‌تواند موضوع فعالیت خود را محدودتر نماید. به این صورت که در برخی زمینه‌ها به فعالیت خود ادامه ندهد و آن را از موضوع شرکت حذف کند.

شما می‌توانید هر موضوعی را برای شرکت خود انتخاب کنید به شرطی که این موارد از جمله موضوعات مجوزی (برای مثال شرکت‌های هواپیمایی نیاز به دریافت مجوز از سازمان هواپیمایی کشور دارند) یا ممنوع (مانند موضوعات مربوط به تجهیزات ماهواره‌ای و رادیویی) نباشند.

برای تغییر موضوع باید مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل و صورتجلسه تغییر موضوع شرکت، صورتجلسه تغییر موضوع فعالیت یا صورتجلسه الحاق به موضوع تنظیم شود و در نهایت در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد.

 

هزینه تغییر موضوع فعالیت

نوع خدمت

هزینه

تغییر موضوع شرکت

۵۷۰.۰۰۰ تومان

 

سوالات متداول تغییر موضوع فعالیت

 • برای تغییر موضوع فعالیت چه صورتجلسه‌ای تنظیم می‌شود؟

تغییر موضوع به چند شکل انجام می‌شود. اگر موضوعی به موضوعات قبلی شرکت اضافه شود، صورتجلسه الحاق به موضوع و اگر موضوع به‌طور کامل تغییر کند، صورتجلسه تغییر موضوع فعالیت در مجمع عمومی فوق‌العاده تنظیم می‌شود.

 • آیا تغییر موضوع شرکت نیاز به ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها دارد؟

بله، برخی از تغییرات شرکت‌ مانند تغییر آدرس، افزایش یا کاهش سرمایه، ثبت شعبه و... باید در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد که تغییر موضوع نیز از جمله این موارد است. در غیر این صورت این تغییرات از نظر اداره ثبت شرکت‌ها هیچ اعتباری ندارد.

 • آیا با تغییر موضوع فعالیت، اساسنامه جدیدی برای شرکت تدوین می‌شود؟

خیر، با تغییر موضوع شرکت، اساسنامه جدید برای شرکت ثبت نمی‌شود و فقط اساسنامه قبلی در قالب تغییرات مربوط به موضوع اصلاح می‌گردد.

 • هزینه تنظیم صورتجلسه تغییر موضوع شرکت چقدر است؟

هزینه تنظیم صورتجلسه تغییر موضوع شرکت در ثبت‌یار ۵۷۰.۰۰۰ تومان است.

 • تنظیم و ثبت صورتجلسه تغییر موضوع فعالیت چند روز زمان می‌برد؟

مدت زمان تنظیم و ثبت صورتجلسه طی ۲۰ روز کاری انجام می‌شود.

مشاهده بیشتر
تغییر موضوع فعالیت
تغییر موضوع فعالیت
 • calendar مدت زمان :
  ۲۰ روز
 • calendar مبلغ :
  ۵۷۰۰۰۰ تومان
مدارک و شرایط تغییر موضوع فعالیت
اسامی تمامی سهامداران و میزان سهام آن‌ها, تصویر شناسنامه و کارت ملی سهامداران, در صورت وجود شخص حقوقی در شرکت : اصل نامه نمایندگی، تصویر شناسنامه و کارت ملی نماینده , ارائه اصل مجوز (در صورت مجوزی بودن موضوع فعالیت)

ورود به ثبت‌یار ثبت‌نام