متاسفانه نتیجه‌ای یافت نشد


دسته‌بندی مطالب

 • توضیحات
 • برای چه کسانی است؟
 • مراحل و مدارک
 • ثبت سفارش

دفتر نقل و انتقال سهام

توضیحات

بر اساس قانون تجارت، سرمایه بعضی از شرکت‌ها به قطعات سهام تقسیم شده است و هر سهم نشان‌دهنده بخشی از سرمایه کلی شرکت است. اما سهام شرکت‌ها می‌تواند به صورت‌های مختلف صادر شود. سهام بانام، سهام بی‌نام و سهام ممتاز از انواع سهام‌های شرکت های سهامی به حساب می‌آیند.
سهام بانام به سهامی گفته می‌شود که نام مالک بر روی برگه سهام نوشته شده باشد، به عبارت دیگر، برگه سهام بانام فقط متعلق به شخصی‌ست که نام او بر روی برگه سهام نوشته شده است. در حالی‌که سهام بی‌نام ملک دارنده آن است. چرا که بر روی سهام بی‌نام، نام مالک آن درج نشده است. بنابراین برگه سهام بی‌نام در دست هر شخصی یافت شود، او مالک شناخته خواهد شد.
بر اساس الزام قانون، هرگونه نقل و انتقال سهام در بین افراد حاضر در شرکت یا انتقال این سهام به افراد خارج از شرکت باید در دفتر مخصوصی به نام دفتر نقل و انتقال سهام درج شود.
البته باید توجه داشته باشد که این الزام فقط درباره سهام بانام وجود دارد.
نقل و انتقال سهام بانام باید در دفتر نقل و انتقال سهام نوشته شود و به امضا انتقال دهنده برسد. در صورتی‌که تمامی مبلغ سهام به شرکت پرداخت نشده باشد، علاوه بر امضا انتقال دهنده، گیرنده سهام نیز باید دفتر را امضا کند. هرگونه نقل و انتقال که بدون تشریفات گفته شده انجام شود، فاقد اعتبار است.
می‌خواهید بیشتر بدانید؟ برای کسب اطلاعات بیشتر به مجله ثبت یار سر بزنید برو به مجله

برای چه کسانی است؟

 • اشخاص حقوقی مربوط به شرکت‌های سهامی

مراحل و مدارک

مدارک

 • نام شرکت
 • شناسه ملی
 • کداقتصادی
 • کدپستی
 • شماره تماس
 • نام و نام خانوادگی

مراحل

 • ثبت درخواست
 • واریز مبلغ
 • ارسال از طریق پیک

ثبت سفارش

مدت زمان:۱ روز
مبلغ: ۵۵۰۰۰ تومان
برای دریافت این خدمت از طریق سامانه ثبت یار اقدام کنید ثبت سفارش در سامانه
ورود به ثبت‌یار ثبت‌نام