متاسفانه نتیجه‌ای یافت نشد


دسته‌بندی مطالب

 • توضیحات
 • ثبت سفارش
 • مراحل و مدارک
 • برای چه کسانی است؟

کد اقتصادی برای تهران

مدت زمان:۳۰ روز
مبلغ: ۱۰۰۰۰۰۰ تومان
ثبت سفارش

کاربر گرامی، برای دریافت این خدمت، لطفا نام و نام خانوادگی و شماره همراه خود را برای ما ارسال کنید تا ما با شما تماس بگیریم.

تمامی شرکت‌ها و موسسات بعد از تاسیس و به ثبت رسیدن می‌بایست برای دریافت کد اقتصادی اقدام کنند. مدت زمانی که می توان برای دریافت کد اقتصادی اقدام کرد، ۲ ماه است. یعنی برای شرکت بعد از ثبت تنها ۲ ماه فرصت دارید تا این کد را دریافت کنید. برای دریافت کد اقتصادی باید به اداره دارایی حوزه فعالیت شرکت مراجعه کرده و جهت دریافت آن، پرونده مالیاتی تشکیل داد. عدم دریافت کد اقتصادی می‌تواند مشکلات بسیاری را برای شما به وجود آورد. به عنوان مثال، اگر شما برای قرارداد با ارگان‌ها و شرکت‌های دیگر اقدام کنید، اولین مدرکی که به آن احتیاج پیدا خواهید کرد، کد اقتصادی معتبر است. پیش نیازها: ثبت شرکت تشکیل پرونده مالیاتی

مدارک و شرایط کد اقتصادی برای تهران

 • مدارک اخذ کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی:
 • اصل و کپی برابر اصل شناسنامه (کلیه صفحات) و پشت و روی کارت ملی مدیرعامل و کلیه اعضای هئیت مدیره
 • اصل و کپی اوراق ثبتی شرکت (اساسنامه- اظهارنامه- تقاضانامه- شرکتنامه- آگهی تاسیس)
 • اصل آخرین آگهی ثبتی تغییرات هئیت مدیره و تغییر آدرس شرکت
 • اصل وکپی روزنامه رسمی تاسیس و آخرین تغییرات
 • اصل و کپی قبوض تلفن یا برق محل شرکت
 • اصل و کپی اجاره نامه رسمی به نام شرکت / سند مالکیت و بنچاق (در صورت مالکیت) محل شرکت (کاربری اداری)
 • تاییدیه کدپستی از دفاتر پست
 • اصل گواهی امضای صاحبان امضای مجاز تایید شده در دفتر خانه اسناد رسمی
 • تکمیل دفترچه مشخصات شناسایی شرکت
 • وکالتنامه محضری و نامه معرفی نماینده
 • نامه درخواست کتبی شرکت از سوی مدیران
 • اصل مهر شرکت
 • مدارک اخذ کد اقتصادی برای اشخاص حقیقی:
 • اصل و کپی برابر اصل شناسنامه (کلیه صفحات) و پشت و روی کارت ملی متقاضی
 • اصل و کپی قبوض تلفن یا برق محل فعالیت
 • اصل و کپی اجاره نامه رسمی به نام متقاضی/ سند مالکیت و بنچاق (در صورت مالکیت) محل فعالیت (کاربری اداری)
 • تاییدیه کدپستی از دفاتر پست
 • اصل گواهی امضا تایید شده در دفتر خانه اسناد رسمی
 • وکالتنامه محضری و نامه معرفی نماینده
 • نامه درخواست کتبی

مراحل کد اقتصادی برای تهران

 • ثبت درخواست
 • دریافت اطلاعات و اصل مدارک و پیش پرداخت
 • ارسال مدارک برای رابط کد اقتصادی
 • اطلاع به مشتری
 • دریافت کد اقتصادی
 • ثبت‌نام در سامانه امور مالیاتی

برای چه کسانی است؟

 • اشخاص حقیقی/ حقوقی دارای کسب و کار
 • اشخاص دارای فعالیت صنعتی

ورود به ثبت‌یار ثبت‌نام