متاسفانه نتیجه‌ای یافت نشد


کد اقتصادی برای تهران
کد اقتصادی برای تهران
 • calendar مدت زمان :
  ۱۰ روز
 • calendar مبلغ :
  ۱۰۰۰۰۰۰ تومان
کد اقتصادی برای تهران

تمامی شرکت‌ها و موسسات بعد از تاسیس و به ثبت رسیدن می‌بایست برای دریافت کد اقتصادی اقدام کنند. مدت زمانی که می توان برای دریافت کد اقتصادی اقدام کرد، ۲ ماه است. یعنی برای شرکت بعد از ثبت تنها ۲ ماه فرصت دارید تا این کد را دریافت کنید. برای دریافت کد اقتصادی باید به اداره دارایی حوزه فعالیت شرکت مراجعه کرده و جهت دریافت آن، پرونده مالیاتی تشکیل داد. عدم دریافت کد اقتصادی می‌تواند مشکلات بسیاری را برای شما به وجود آورد. به عنوان مثال، اگر شما برای قرارداد با ارگان‌ها و شرکت‌های دیگر اقدام کنید، اولین مدرکی که به آن احتیاج پیدا خواهید کرد، کد اقتصادی معتبر است. پیش نیازها: ثبت شرکت تشکیل پرونده مالیاتی

 

هزینه اخذ کد اقتصادی و تشکیل پرونده مالیاتی

نوع خدمت

هزینه خدمت (تومان)

پیش ثبت نام کد اقتصادی

۲۵۰/۰۰۰ 

تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی

۷۵۰/۰۰۰ 

جمع کل

۱,۰۰۰,۰۰۰

 

مشاهده بیشتر
کد اقتصادی برای تهران
کد اقتصادی برای تهران
 • calendar مدت زمان :
  ۱۰ روز
 • calendar مبلغ :
  ۱۰۰۰۰۰۰ تومان
مدارک و شرایط کد اقتصادی برای تهران
مدارک اخذ کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی :, اصل و کپی برابر اصل شناسنامه (کلیه صفحات) و پشت و روی کارت ملی مدیرعامل و کلیه اعضای هئیت مدیره, اصل و کپی اوراق ثبتی شرکت (اساسنامه - اظهارنامه - تقاضانامه - شرکتنامه - آگهی تاسیس), اصل آخرین آگهی ثبتی تغییرات هئیت مدیره و تغییر آدرس شرکت, اصل وکپی روزنامه رسمی تاسیس و آخرین تغییرات, اصل و کپی قبوض تلفن یا برق محل شرکت, اصل و کپی اجاره نامه رسمی به نام شرکت / سند مالکیت و بنچاق (در صورت مالکیت) محل شرکت (کاربری اداری), تاییدیه کدپستی از دفاتر پست, اصل گواهی امضای صاحبان امضای مجاز تایید شده در دفتر خانه اسناد رسمی , تکمیل دفترچه مشخصات شناسایی شرکت, وکالتنامه محضری و نامه معرفی نماینده, نامه درخواست کتبی شرکت از سوی مدیران, اصل مهر شرکت , مدارک اخذ کد اقتصادی برای اشخاص حقیقی :, اصل و کپی برابر اصل شناسنامه (کلیه صفحات) و پشت و روی کارت ملی متقاضی, اصل و کپی قبوض تلفن یا برق محل فعالیت, اصل و کپی اجاره نامه رسمی به نام متقاضی/ سند مالکیت و بنچاق (در صورت مالکیت) محل فعالیت (کاربری اداری), تاییدیه کدپستی از دفاتر پست, اصل گواهی امضا تایید شده در دفتر خانه اسناد رسمی, وکالتنامه محضری و نامه معرفی نماینده, نامه درخواست کتبی

ورود به ثبت‌یار ثبت‌نام