متاسفانه نتیجه‌ای یافت نشد


ثبت شرکت بامسئولیت محدود

۲،۳۰۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱۵ روز
مشاهده جزئیات

ثبت شرکت سهامی خاص

۸۵۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱۵ روز
مشاهده جزئیات

ثبت شرکت تضامنی

۶۸۴،۱۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱۵ روز
مشاهده جزئیات

ثبت موسسه

۶۸۴،۱۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱۵ روز
مشاهده جزئیات

انحلال شرکت

۴۲۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱۰ روز
مشاهده جزئیات

افزایش سرمایه

۶۸۵،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱۰ روز
مشاهده جزئیات

استعلام برند

رایگان
مدت زمان تقریبی: ۱ روز
مشاهده جزئیات

ثبت علامت تجاری حقیقی

۱،۵۰۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۹۰ روز
مشاهده جزئیات

ثبت علامت تجاری حقوقی

۱،۷۰۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۹۰ روز
مشاهده جزئیات
ورود به ثبت‌یار ثبت‌نام