متاسفانه نتیجه‌ای یافت نشد


تعیین سمت مدیران و دارندگان امضاء مجاز

۴۲۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱۰ روز
مشاهده جزئیات

انتخاب مدیران

۴۲۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱۰ روز
مشاهده جزئیات

تغییر وضعیت حق امضاء در شعبه

۴۲۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱۰ روز
مشاهده جزئیات

عملی شدن افزایش سرمایه

۴۲۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱۰ روز
مشاهده جزئیات

تغییر روزنامه کثیرالانتشار

۴۲۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱۰ روز
مشاهده جزئیات

تصویب ترازنامه

۴۲۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱۰ روز
مشاهده جزئیات

بررسی قرارداد

رایگان
مدت زمان تقریبی: ۳ روز
مشاهده جزئیات

تغییر مدیر شعبه

۴۲۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱۰ روز
مشاهده جزئیات

دریافت کارت بازرگانی برای تهران

۱،۶۵۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۴۵ روز
مشاهده جزئیات
ورود به ثبت‌یار ثبت‌نام