متاسفانه نتیجه‌ای یافت نشد


تمدید علامت تجاری حقیقی

۹۴۵،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۹۰ روز
مشاهده جزئیات

تمدید علامت تجاری حقوقی

۱،۱۲۵،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۹۰ روز
مشاهده جزئیات

ثبت طرح صنعتی حقیقی

۱،۰۹۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۳۰ روز
مشاهده جزئیات

ثبت طرح صنعتی حقوقی

۱،۱۹۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۳۰ روز
مشاهده جزئیات

تمدید طرح صنعتی حقیقی

۱،۰۶۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۹۰ روز
مشاهده جزئیات

تمدید طرح صنعتی حقوقی

۱،۱۶۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۹۰ روز
مشاهده جزئیات

دریافت اینماد

۵۵۵،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱۲۰ روز
مشاهده جزئیات

مجوز کشوری کسب و کارهای اینترنتی

۶۵۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱۲۰ روز
مشاهده جزئیات

مجوز ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی

۵۰۰،۰۰۰ تومان
مدت زمان تقریبی: ۱۲۰ روز
مشاهده جزئیات
ورود به ثبت‌یار ثبت‌نام