متاسفانه نتیجه‌ای یافت نشد


قوانین و مقررات

ارائه خدمات در ثبت‌یار به طور طبیعی با اخذ اطلاعات لازم برای ارائه این خدمات از شما صورت می‌گیرند؛ از این رو در اینجا به شما اطلاع می‌دهیم که:
اولاً در فرآیند ارائه خدمات چه اطلاعاتی را لازم داریم؛
ثانیاً چرا این اطلاعات را از شما می‌گیریم؛ و
ثالثاً با این اطلاعات چه می‌کنیم.
1- ما برای ارائه خدمات در ثبت‌یار، از جمله ارائه متن صورت جلسات و یا مدیریت جامع امور ثبتی نیاز به اطلاعاتی داریم که صرفاً به کار تکمیل اسنادی می‌آیند که به شما ارائه می‌کنیم، یا امکان مدیریت جامع امور ثبتی‌تان را برای شما فراهم می‌آورند، و یا برای حصول اطمینان از این به کار می‌روند که شما و نه هیچ شخص دیگر به اطلاعاتی که وارد کرده‌اید دسترسی خواهد داشت؛ از این رو، اطلاعاتی که در هریک از بخش‌های ثبت‌یار وارد می‌کنید برای شناسایی شما، تکمیل اسناد درخواستی‌تان و تمهید نظارت جامع‌تان بر امور ثبتی مورد نظرتان به کار می‌روند؛
2- اطلاعات لازم برای ارائه خدمات ثبت‌یار در هر بخش یادآوری شده‌اند. به جز این اطلاعات که برای تکمیل فرآیندهای مربوط و ارائه خدمات متناظر کاربرد دارند، ما هیچ اطلاعات دیگری را از شما نخواهیم خواست و از این گذشته خودمان نیز اطلاعات غیرلازم را گردآوری نخواهیم کرد؛
3- ارائه خدمات در ثبت‌یار منحصراً بر اطلاعاتی استوار است که شما به ما می‌دهید؛ از این رو، اگرچه ممکن است برخی از اطلاعاتی که شما در اختیارمان قرار می‌دهید با برخی تارنماهای رسمی کشور که آگاهی از اطلاعات موجود در آن‌ها در دسترس همگان قرار دارد مطابقت دهیم، ولی در نهایت این اطلاعاتی که شما وارد کرده اید است که مبنای تکمیل خدمات قرار می‌گیرد؛
4- ما از شماره تلفن، شماره تلفن همراه، رایانشانی و سایر اطلاعات تماس شما صرفاً برای حصول اطمینان از این استفاده خواهیم کرد که فقط خودتان به اطلاعاتی که وارد کرده‌اید و صفحه شخصی‌تان دسترسی خواهید داشت و چنانچه درخواست کنید این اطلاعات را برای اطلاع رسانی جهت مواعد زمانی مورد استفاده قرار خواهیم داد؛
5- هیچ یک از اطلاعات شما تحت هیچ شرایطی در اختیار هیچ یک از اشخاص ثالث قرار نخواهد گرفت؛ با این حال، دسترسی مقامات ذیصلاح قانونی تحت شرایط مقرر در قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران از شمول این بند مستثنی است؛
6- کلیه اطلاعاتی که در ثبت‌یار وارد می‌کنید برای آسودگی بیشتر شما در استفاده‌های بعدی در سامانه‌های رایانه‌ای ما حفاظت خواهند شد؛ با این حال، چنانچه مایل باشید این اطلاعات پس از خاتمه بهره‌گیریتان از خدمات ثبت‌یار کاملاً معدوم و غیر قابل بازیابی شوند، می‌توانید گزینه مربوط را در هریک از فرآیندها علامت بزنید؛
7- ما از اطلاعاتی که شما در اختیارمان می‌گذارید به گونه‌ای کاملاً امن و محرمانه نگهداری می‌کنیم؛ با این حال، در هر صورت و تحت هر شرایطی مسئولیت شرکت در خصوص هر ادعایی که ممکن است راجع به این بند مطرح شود، محدود است به مبلغی که شما برای استفاده از خدمات ثبت‌یار به ما پرداخت کرده‌اید.

ورود به ثبت‌یار ثبت‌نام