پلمپ دفاتر سال 97 و 98

با توجه به پایان سال 97 و برای جلوگیری از دردسرهای مالیاتی هر چه زودتر برای پلمپ دفاتر خود اقدام فرمائید.

دفتر 50 برگ


۱۵۷ هزار تومان

۱۳۱ هزار تومان

دفتر 100 برگ


۱۷۲ هزار تومان

۱۴۶ هزار تومان

دفتر 200 برگ


۱۹۸ هزار تومان

۱۷۲ هزار تومان

تماس مستقیم با کارشناسان ما