فهرست عناوین

حتما از تسویه حساب بعد از خاتمه کار شنیده‌اید. شاید هم تجربه‌اش کرده باشید. یکی از مواردی که در این تسویه حساب باید لحاظ شود، مبلغ مرخصی‌های ذخیره شده کارگر در هر سال است. حالا طبق رأی جدید دیوان عدالت اداری، مزایایی که وابسته به حضور در محل کار بودند نیز، باید در محاسبه ذخیره مرخصی کارگران گنجانده شده و به آن‌ها پرداخت شوند. جزئیات خبر را در ادامه بخوانید.


ذخیره مرخصی کارگران (مرخصی استحقاقی) یعنی چه؟

طبق ماده ۶۴ قانون کار، کارگر یا کارمند بخش خصوصی می‌تواند از ۲۶ روز مرخصی در سال استفاده کند. این مرخصی‌ها بدون احتساب روزهای جمعه و تعطیل رسمی است. اما ممکن است به هر دلیلی کارگر نتواند از تمام این ۲۶ روز استفاده کند. در این صورت و همان‌طور که ماده ۶۶ قانون کار می‌گوید، امکان ذخیره مرخصی حداکثر تا ۹ روز در سال وجود دارد.

ذخیره مرخصی کارگران، در پایان رابطه کاری و تسویه حساب با کارگر کاربرد دارد. به این شکل که به ازای هر روز مرخصی کارگر، کارفرما موظف است مزد و مزایای مربوط به آن را بپردازد. ممکن است پایان یک رابطه کاری به دلایل مختلفی از جمله بازنشستگی، از کارافتادگی، تعطیلی کارگاه یا فسخ و خاتمه قرارداد اتفاق بیفتد.

تعریف رأی وحدت رویه

گاهی ممکن است از سوی دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها، نسبت به موارد مشابه حقوقی و کیفری، استنباط‌های مختلفی از قانون شده و آرای متفاوتی صادر شود. در این صورت رئیس دیوان عالی یا دادستان کل کشور موظف هستند تا نظر هیئت عمومی دیوان را به منظور ایجاد وحدت رویه نسبت به آن مورد مشابه درخواست کنند.

ذخیره مرخصی کارگران به معنای حضور در محل کار است!

تا پیش از این در احتساب مزایا برای ذخیره مرخصی کارگران، اختلاف نظر وجود داشت. بعضی‌ها محاسبه مزایای وابسته به حضور در محل کار را لازم ندانسته و بعضی دیگر قائل به پرداخت آن بودند. این مزایا شامل حق ناهار، هزینه ایاب و ذهاب، حق مسکن، اولاد و… است که در کنار حقوق کارگر باید به او پرداخت شود. در نهایت با صدور دادنامه شماره ۱۹۶۳-۱۹۶۴ در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹، مرخصی ذخیره شده کارگر برابر با حضور او در محل کار اعلام شد. به این معنا که کارگر به ازای هر روز مرخصی که از آن استفاده نکرده، در محل کار حضور داشته است. بنابراین مزایای فوق باید به او پرداخت شود.


تجربیات شما

اگر تجربه خاتمه رابطه کاری و تسویه حساب در سال جدید را داشته یا از آشنایان چنین تجربه‌ای را سراغ دارید، برای ما بنویسید. آیا کارفرمای مورد نظر طبق رویه جدید، مزد و مزایای مربوط به مرخصی‌ها را پرداخت کرده است یا نه؟

اگر کارگری در آستانه چنین موقعیتی است، این خبر را برایش ارسال کنید.


سوالات متداول ذخیره مرخصی کارگران

مرخصی استحقاقی کارگر چیست؟

طبق ماده ۶۴ قانون کار، کارگر یا کارمند بخش خصوصی می‌تواند تا سقف ۲۶ روز در سال، کار را ترک کند و به اصطلاح مرخصی بگیرد. به این نوع مرخصی، استحقاقی گفته می‌شود که حق کارگر بوده و همراه با پرداخت حقوق است.

ذخیره مرخصی کارگر به چه صورت است؟

اگر کارگری به هر دلیلی امکان استفاده از ۲۶ روز مرخصی را نداشته باشد، می‌تواند تا سقف ۹ روز در سال مرخصی خود را ذخیره کند. مبلغ مرخصی‌های ذخیره شده باید در پایان رابطه کاری به کارگر پرداخت شود.