فهرست عناوین

برای ثبت همه انواع شرکت‌های تجاری از جمله شرکت سهامی خاص باید اقدامات مهمی انجام شوند که یکی از آن‌ها، تنظیم اساسنامه است.
پس از ثبت اطلاعات شرکت در سامانه اداره ثبت شرکت‌ها، یک پیش‌نویس اساسنامه برای شما توسط سامانه آماده می‌شود که با تغییر اطلاعات در گام‌های قبلی، مواد اساسنامه نیز تغییر می‌کند. البته تبعیت از نمونه اساسنامه اداره ثبت شرکت‌ها الزامی نیست و شما می‌توانید در همین مرحله، با کلیک بر روی گزینه «ویرایش»، ماده مورد‌نظر را در صورت لزوم ویرایش کنید. 

بنابراین تنظیم اساسنامه، کاری تخصصی و دارای جزئیات و نکات فراوان است و حتما باید با توجه به مسائل حقوقی و قانونی، آن را تکمیل و ویرایش کنید. 


هدف از تنظیم اساسنامه چیست؟

اساسنامه مهم‌ترین سند حقوقی شرکت محسوب می‌شود که هدف آن، مشخص‌کردن اصلی‌ترین موضوعات، خط‌مشی‌ها و مقررات شرکت است. برخی از این موارد عبارت‌اند از:

  • تنظیم روابط بین سهامداران و مدیران شرکت
  • چگونگی اداره شرکت
  •  تعیین اعضای هیات مدیره و بازرسین و حدود وظایف و اختیارات آن‌ها
  • مقررات و شرایط تشکیل مجامع عمومی و نحوه تصمیم‌گیری

نمونه اساسنامه تیپ شرکت‌ سهامی خاص

شرکت‌های سهامی خاص در موضوعات مختلفی تاسیس می‌شوند و برخی از آن‌ها نیازمند اخذ مجوز هستند. این شرکت‌ها باید از اساسنامه‌های تیپ یا همان نمونه اساسنامه‌های سازمانی که به آن‌ها مجوز داده است، استفاده کنند. این مورد، یکی از موارد استثناء در تنظیم اساسنامه به شمار می‌رود.
برخی از پرکاربردترین موضوعات نیازمند اخذ مجوز که ثبت شرکت در زمینه آن‌ها نیازمند استفاده از اساسنامه تیپ است عبارت‌اند از:


آیا مواد اساسنامه، قابل تغییر هستند؟ 

شرکت‌های سهامی خاص در طول فعالیت خود ممکن است تصمیم بگیرند تغییراتی را در شرکت ایجاد کنند. این تغییرات در بیشتر موارد از جمله تغییرات اساسی به‌شمار می‌روند که در فعالیت و اهداف شرکت تاثیرگذار هستند و حتما باید در چارچوب مواد قانونی باشند. برای مثال ممکن است شرکت سهامی خاص برای توسعه فعالیت‌های خود، نیاز به افزایش سرمایه داشته باشد یا در مقابل به دلیل ضرر و زیان‌ بخواهد سرمایه خود را کاهش دهد. همچنین تغییر نصاب‌های جلسات، تغییر موضوع، تغییر آدرس شرکت، تغییر سال مالی و …، از جمله تغییرات شرکت به شمار می‌روند.
هرگونه تغییر در مواد اساسنامه شرکت باید پس از تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده، در قالب صورتجلسه تغییرات تنظیم و در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد. ثبت‌یار، ثبت تغییرات شرکت را به عنوان یکی از خدمات خود به صورت آنلاین ارائه می‌دهد. 


تنظیم نمونه اساسنامه با ثبت‌یار 

ثبت شرکت سهامی خاص نیازمند رعایت تشریفات و قواعدی‌ست که آشنا نبودن با آن‌ها فرآیند ثبت را برای شما طولانی و پر چالش می‌کند. ثبت‌یار، خدمات ثبتی و حقوقی از جمله ثبت شرکت و فرآیندهای مرتبط با آن مانند تنظیم اساسنامه را به صورت آنلاین و با مشاوره رایگان ارائه می‌دهد.

آیا نمونه اساسنامه سامانه اداره ثبت شرکت‌ها قابل تغییر است؟

بله، مواد اساسنامه قابل ویرایش و تکمیل است، ولی پس از ویرایش باید نمونه اساسنامه پیشنهادی سامانه را با همان فرمت پرینت بگیرید.

آیا اساسنامه شرکت سهامی خاص باید توسط موسسین شرکت تنظیم و در سامانه اداره ثبت شرکت‌ها بارگذاری شود؟

خیر، در هنگام ثبت‌ اطلاعات در سامانه اداره ثبت شرکت‌ها، یک نمونه اساسنامه پیش‌فرض توسط سامانه تهیه می‌شود که حتما باید همان نمونه اساسنامه را پرینت بگیرید.

تفاوت اساسنامه و شرکتنامه چیست؟

تنظیم اساسنامه در همه‌ی شرکت‌ها الزامی است و کلیه اصول، ارکان و اهداف شرکت را مشخص می‌کند؛ ولی شرکتنامه فقط در شرکت‌های با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی باید تنظیم شود و به عنوان قراردادی بین شرکای شرکت است.

آیا مواد اساسنامه شرکت را می‌توان بعد از ثبت تغییر داد؟

بله، هرگونه تغییر در اساسنامه شرکت باید توسط مجمع عمومی فوق‌العاده تصویب شود و پس از تنظیم در قالب صورتجلسه تغییرات، در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد.