مجله ثبت‌یار

شبکه های اجتماعی


صفر تا صد ثبت انحلال شرکت ها

صفر تا صد ثبت انحلال شرکت ها

هرچند ایجاد یک شرکت، می‌تواند عمر نامحدودی به یک مشارکت یا کسب‌وکار ببخشد، اما مانع از آن نیست که شرکت روزی منحل شود. یا بخواهد فعالیت‌هایش را متوقف کند. شخصیت فرضی شرکت تجاری این امکان را ایجاد کرده است که شرکت بتواند ابتدا تعهداتش را تمام کند و بدهی‌هایش را پرداخت نماید، سپس شرکت از بین برود. اگر می‌خواهید بدانید ثبت انحلال شرکت های تجاری چیست و چطور انجام می‌شود و چه پیامدهایی دارد، این مطلب را بخوانید.

مقدمه

همان‌طور که در مطالب قبلی نیز گفتیم، اشخاص حقوقی نیز مانند اشخاص حقیقی، تولد و مرگی دارند.
تولد اشخاص حقوقی، طبق اساسنامه شرکت یا مؤسسه اتفاق می‌افتد. یعنی به محض این‌که در اساسنامه شرکت، شرایط ایجاد آن پیش‌بینی شد و شرکت به ثبت رسید، شخصیت حقوقی متولد می‌شود.

شرکت‌های حقوقی، یا مؤسسات نیز مانند اشخاص حقیقی، به حیات خود ادامه می‌دهند. فعالیت می‌کنند، با دیگران وارد معامله می‌شوند، شعبه یا نمایندگی ایجاد می‌کنند و… . هرچند شرکت‌های تجاری می‌توانند محدودیت زمانی نداشته باشند و عمر نامحدودی داشته باشند. اما به راحتی می‌توانند فعالیت خود را متوقف کنند و به این ترتیب به دنبال فرآیند انحلال خود باشند. پس از انجام عملیات تصفیه، پرداخت بدهی‌ها و اتمام تعهدات، شرکت منحل می‌شود. با ثبت انحلال شرکت، مرگ شخصیت حقوقی فرا می‌رسد.

اسباب انحلال شرکت

انحلال یک شرکت تجاری، به چهار صورت اتفاق می‌افتد:

 • انحلال ناشی از اراده

شخصیت‌های حقوقی، برخلاف اشخاص حقیقی می‌توانند با تصمیم خود، از بین بروند و منحل شوند. این نوع انحلال در مواد ۱۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، ۱۶۱ و ۱۸۹ قانون تجارت، بیان شده است.

 • انحلال ناشی از قانون

ضرورت انحلال شرکت تجاری، گاهی آن‌قدر قطعی است که نه تنها به اراده شرکا نیازی نیست، بلکه حتی اقدام دادگاه نیز ضروری نیست. مهم‌ترین سبب انحلال به حکم قانون، ورشکستگی شرکت است. به این صورت که طبق بند ۳ ماده ۱۹۹ لایحه اصلاحی، صدور حکم ورشکستگی به خودی خود انحلال شرکت را محقق می‌کند.

 • انحلال ناشی از حکم دادگاه

در بعضی موارد ممکن است در سیستم تصمیم‌گیری شرکا اختلالاتی ایجاد شود که برای جلوگیری از ورود ضرر و اختلاف نظر، دادگاه ورود می‌کند. در ماده ۲۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت، موارد انحلال به حکم دادگاه، به چهار مورد خلاصه شده است. در این صورت نیز با ثبت انحلال شرکت ، مرگ شخصیت حقوقی فرا می‌رسد.

 • انحلال ناشی از انقضای مدت و انجام موضوع شرکت

در حالتی که شرکت برای مدت معین و یا موضوع معینی تشکیل شده باشد، با اتمام موضوع، یا غیرقانونی شدن آن، یا انقضای مدت شرکت، انحلال اتفاق می‌افتد.
سؤال این است که آیا این انحلال قهری اتفاق می‌افتد، یا نیازمند اراده شرکاست؟ باید گفت مطابق بند ۴ ماده ۲۰۱ قانون تجارت، باید مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل شود و رأی به انحلال شرکت بدهد. در غیر این‌صورت هر ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه تقاضای حکم انحلال نماید.

پس در این فرض، در صورتی که هیچ شخصی خواستار انحلال شرکت نباشد، شرکت به حیات خود ادامه می‌دهد. فقط باید دید که حدود اختیارات مدیران در چنین دوره‌ای چیست؟

ثبت انحلال شرکت های تجاری

هر شرکت تجاری به دلایلی که در قانون آمده، منحل می‌شود. برخی از این دلایل بین شرکت‌ها مشترک‌اند. به طور خلاصه، علل انحلال انواع شرکت‌های تجاری را بیان می‌کنیم:

ثبت انحلال شرکت تضامنی

در قانون تجارت، شرایط خاصی ذکر شده که به موجب آن یک شرکت تضامنی از بین می‌رود.

در مادۀ ۱۳۶ قانون تجارت علت‌های انحلال شرکت تضامنی این طور بیان شده است:

شرکت تضامنی درموارد ذیل منحل می‌شود:

الف ـ درمورد فقرات ۱ و۲ و۳ ماده ۹۳

ب ـ درصورت تراضی تمام شرکاء

ج- درصورتی که یکی ازشرکاء به دلایلی انحلال شـرکت را از محکمـه تقاضـا نمایـد و محکمه آن دلایل را موجه دانسته حکم به انحلال بدهد.

د ـ درصورت فسخ یکی ازشرکاءمطابق ماده ۱۳۷٫

ه ـ درصورت ورشکستگی یکی از شرکاء مطابق ماده ۱۳۸٫

وـ درصورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء مطابق مواد ۱۳۹ و۱۴۰٫

تبصره ـ درمورد بند”ج” هرگاه دلائل انحلال منحصرا مربوط به شریک یا شرکاء معین باشد محکمه مـی‌توانـد بـه تقاضای سایر شرکاء بجای انحلال حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد.

ثبت انحلال شرکت تعاونی

در ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۷۰ آمده است:

«شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی در موارد زیر منحل می‌شوند:

 • تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده.
 • کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد.
 • انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.
 • توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه.
 • عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از ۳ بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آیین‌نامه مربوط.
 • ورشکستگی طبق قوانین مربوط.»

ثبت انحلال شرکت با مسئولیت محدود

قانون تجارت در بند‌های «ب» ، «ج» و «د» ماده ۱۱۴ موارد اختصاصی انحلال شرکت بامسئولیت محدود را بیان کرده است. این موارد عبارت است از:

 • تصمیم شرکا؛
  در صورت تصمیم عده‌ای از شرکا که میزان سهم آن‌ها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.(بند ب م ۱۱۴ ق. ت)
 • نصف شدن سرمایه شرکت؛
  در صورتی که به واسطه ضررهای وارده به شرکت نصف سرمایه شرکت از بین برود یکی از شرکا می‌تواند درخواست انحلال کند. دادگاه باید دلایل این شریک را موجه بداند. هم‌چنین سایر شرکا نیز نباید با پرداخت سهم او موافق باشند. (۱۱۴ ق.ت)
 • فوت یکی از شرکا؛
  به موجب بند د ماده ۱۱۴ قانون تجارت در صورتی که یکی از شرکا فوت شود و بموجب اساسنامه شرکت، فوت شریک باعث انحلال شرکت باشد، شرکت منحل خواهد شد.

ثبت انحلال شرکت سهامی عام

قوانین مربوط به شرکت‌های سهامی، در حدود ۳۰۰ ماده در لایحه اصلاحی قانون تجارت ذکرشده‌اند.

در ماده ۱۹۹ این لایحه، در خصوص انحلال شرکت‌های سهامی آمده است:

«شرکت سهامی در موارد زیر منحل می‌شود

 • وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است، انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.
 • در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل شده است و آن مدت منقضی شده باشد، مگر اینکه مدت قبل از انقضا، تمدید شده باشد.
 • در صورت ورشکستگی.
 • در هر موقع که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد.
 • در صورت صدور حکم قطعی دادگاه»

ثبت انحلال شرکت مختلط

ماده ۱۶۱ رعایت مقررات مواد ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰ را درخصوص انحلال شرکت‌های مختلط الزامی دانسته است. در ماده ۱۳۶ قانون تجارت، موارد انحلال شرکت تضامنی این‌طور آمده است (که مقررات انحلال شرکت مختلط نیز هست):

 1. انحلال شرکت مختلط با موافقت تمام شرکا امکان‌پذیر است.
 2. درصورت فسخ یکی از شرکا
 3. ورشکسته شدن یکی از شرکای ضامن، انحلال شرکت مختلط را در پی دارد.
 4. درصورتی که یکی ازشرکاء به دلایلی انحلال شـرکت را از محکمـه تقاضـا نمایـد و محکمه آن دلایل را موجه دانسته حکم به انحلال بدهد.
 5. فوت و محجوریت شریک یا شرکای تضامنی به انحلال شرکت منجر می‌شود.

ثبت انحلال شرکت نسبی

ماده ۱۸۹ قانون تجارت در خصوص مقررات شرکت نسبی می‌گوید:

« مفاد ماده ۱۲۶ (‌جز مسئولیت شرکاء که به نسبت سرمایه آن‌ها است) و مواد ۱۲۷ تا ۱۳۶ در شرکت‌های نسبی نیز جاری است.»

که مادۀ ۱۳۶ به موارد انحلال شرکت تضامنی پرداخته‌است. یعنی شرایطی که در آن انحلال شرکت نسبی اتفاق می‌افتد مانند شرایط منحل شدن یک شرکت تضامنی است.

ثبت انحلال شرکت سهامی خاص

همان‌طور که قبلا هم اشاره کردیم، قوانین مربوط به شرکت‌های سهامی، در حدود ۳۰۰ ماده در لایحه اصلاحی قانون تجارت ذکرشده‌اند.

در ماده ۱۹۹ این لایحه، در خصوص انحلال شرکت‌های سهامی آمده است:

«شرکت سهامی در موارد زیر منحل می‌شود

 • وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است، انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.
 • در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل شده است و آن مدت منقضی شده باشد، مگر اینکه مدت قبل از انقضا، تمدید شده باشد.
 • در صورت ورشکستگی.
 • در هر موقع که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد.
  در صورت صدور حکم قطعی دادگاه»

در صورت بروز هرگونه مشکل کارشناسان ما در ثبت‌یار آماده خدمت‌رسانی به شما بزرگواران می‌باشند.

۷۴۳۱۸۷۰۰ -۰۲۱

تلفن واحد پشتیبانی:
۰۲۱۷۴۳۱۸۷۰۰


لطفا به این مطلب امتیاز بدهید

4.33/5 (15)

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات کاربران
 • سلام خودم شرکت خدماتی دارم مدیرعاملنیز هستم جهت انحلال کافی است.استعفابدم بدهی مالیاتی و…ندارم

  • زهرا اسدی

   سلام دوست عزیز،
   با توجه به نوع شرکت متفاوت است.

 • بسیار عالی

 • بسیار عالی

 • سلام وقتی در شرکتی ثبت انحلال شود «پست کنیم»تانتیجه نهایی شرکت غیرفعال میشود?

  • زهرا اسدی

   سلام دوست عزیز،
   تا زمان تصفیه دیون کامل شرکت غیر فعال نمی‌شود بلکه شرکت در حال تصفیه محسوب می‌گردد.