مجله ثبت‌یار

شبکه های اجتماعی


نظامنامه راجع به مواد ۱۹۶، ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون تجارت

نظامنامه راجع به مواد ۱۹۶، ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون تجارت

در فصل دوم قانون تجارت، مقرراتی درباره ثبت شرکت‌ها و نشر شرکت‌نامه‌ها آمده است. در مواد ۱۹۶، ۱۹۷ و ۱۹۹ به تصویب نظامنامه‌ای برای ثبت شرکت‌ها اشاره شده است.  در این مطلب، توضیحاتی درباره نظامنامه راجع به مواد ۱۹۶، ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون تجارت ذکر شده است.

 

ماده ۱۹۶:

اسناد و نوشتجاتی که برای به ثبت رساندن شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود.

ماده ۱۹۷:

در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکتنامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد.

ماده ۱۹۹:

هر گاه شرکت در چندین حوزه شعبه داشته باشد مقررات مواد ۱۹۵ و ۱۹۷ باید به قسمی که در نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود در‌ هر حوزه جداگانه انجام گردد.

طبق آن‌چه در این مواد قانونی ذکر شده، نظامنامه‌ای در ۹ ماده به تصویب رسید. نظامنامه راجع به مواد ۱۹۶، ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ تصویب شد.

این قانون به درد چه کسانی می‌خورد؟

اگر شرکتی ثبت کرده‌اید و یا قصد تاسیس یک شرکت را دارید، خوب است با قوانین مربوط به آن آشنا شوید. در این قانون برخی مقررات مربوط به ثبت شرکت‌ها، از جمله مدارک مورد نیاز برای ثبت انواع شرکت، ذکر شده است.

محتوای نظامنامه راجع به مواد ۱۹۶، ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون تجارت

در این نظامنامه می‌بینیم ثبت شرکت‌ها در اداره ثبت‌ شرکت‌ها الزامی شمرده می‌شود. به صورت کلی این نظامنامه مقررات و مدارک مربوط به ثبت انواع شرکت را تعیین کرده است. برای مثال در ماده ۴، مدارک لازم برای ثبت انواع شرکت ذکر شده است.

بخشی از قسمت ابتدایی این قانون به این شرح است:

          نظر بمواد۱۹۶ و۱۹۷ و۱۹۹ قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ مقرر میدارد:
ماده ۱- در هر محلی که اداره ثبت اسناد و یا دفتر اسنادرسمی موجود است شرکتهای تجارتی که در آن محل تشکیل میشود باید بموجب شرکت نامه رسمی تشکیل گردد.
ماده ۲- شرکتهای تحارتی باید در تهران در دایره ثبت شرکتها و در خارج طهران در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به ثبت برسند
تبصره – در نقاطی که اداره یا دایره یا شعبه اسناد نباشدثبت در دفتر اسناد رسمی واگر دفتر اسناد رسمی هم نباشد ثبت در دفتر محکمه ابتدائی یا صلحیه با رعایت ترتیب کافی خواهد بود لیکن شرکت باید در ظرف سه ماه از تاریخ تاسیس اداره با دایره یا شعبه ثبت اسناد در آن محل خود را در دفتر ثبت اسناد به ثبت برساند.
ماده ۳- ثبت شرکت بموجب تقاضانامه ای که در دو نسخه تنظیم میشود بعمل خواهد آمد.

 

برای دریافت متن کامل این نظامنامه همین حالا کلیک کنید.

  نظامنامه راجع به مواد ۱۹۶، ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون تجارت. PDF


لطفا به این مطلب امتیاز بدهید

4.5/5 (4)

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *