مجله ثبت‌یار

شبکه های اجتماعی


ورشکستگی

ورشکستگی

اشخاص حقیقی و حقوقی دارای ویژگی‌هایی هستند که بدون آن،‌ نمی‌توان شخصیت آن‌ها را تصور نمود. از جمله مهم‌ترین ویژگی‌ها برای اشخاص، تولد و مرگ است. اشخاص حقوقی یعنی شرکت‌ها شروع و پایان اعتباری دارند، با این توصیف که گروهی از افراد آن را تشکیل می‌دهند و در رابطه با خاتمه آن می‌توانند تصمیم بگیرند. این خاتمه  نیز  مانند تاسیس شرکت که به‌صورت ارادی صورت می‌گیرد، می‌تواند، ناشی از اراده افراد و بنا به توافق آن‌ها باشد یا عوامل دیگری در آن دخیل شوند. یکی از این عوامل وضعیتی است که شرکت نتواند از عهده تعهدات خود برآید و شرکا مجبور به خاتمه آن باشند. در این وضعیت اصطلاحا شرکت ورشکسته می‌شود و شرکا باید اعلام ورشکستگی نمایند. در این مطلب ضمن توضیح ورشکستگی در قانون، انواع و شرایط آن را بیان می‌کنیم. به علاوه پایان یافتن شخصیت حقوقی را در وضعیت ورشکستگی بررسی می‌نماییم.

تعریف ورشکستگی

اصطلاح ورشکستگی بیانگر حالتی‌ست که در آن تاجر یا شرکت تجاری، از پرداخت دیون و بدهی‌های خود ناتوان شده و نتواند تعهدات خود را عملی نماید. در این حالت به حکم قانون، شخص از دخالت در اموال خود ممنوع است تا زمانی که طی فرآیندی که در قانون، «تصفیه» نامیده می‌شود، اموال وی (در حدود مقرر قانونی) میان طلبکاران وی تقسیم گردد.

توصیه ثبت‌یاری:
شخصیت حقوقی با ورشکستگی پایان نمی‌یابد و در مرحله تصفیه بدهی نیز شخصیت همچنان باقی‌ست.

تفاوت ورشکستگی و اعسار

به لحاظ شناخت اصطلاحات باید توجه داشت که ورشکسته صرفا برای تجار یا شرکت‌های تجاری مطرح می‌شود و در صورتی که فرد عادی دچار چنین حالتی (ناتوانی در پرداخت بدهی‌ها) شود، وی «مُعسِر» نامیده می‌شود.

اثر این تفاوت، آن است که هنگام طرح دعوی علیه تاجر و شرکت باید دادخواست ورشکستگی و در حالت غیرتاجر بودن فرد، دادخواست «اعسار» مطرح کرد.

در صورت استفاده نادرست از این عناوین به جای یکدیگر درخواست شما در دادگاه رد خواهد شد.

اعلام ورشکستگی

برای اعلام ورشکسته شدن، می‌توان گفت که بر اساس قانون، ورشکستگی به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران، دادستان یا خود اظهاری شخص تاجر(حقیقی یا حقوقی) و صرفا به موجب حکم دادگاه صادر می‌شود.

در نتیجه صرف ناتوانی در پرداخت بدهی‌ها به معنای ورشکسته شدن، نیست و این مساله باید به حکم دادگاه صالح بیان گردد. منظور از دادگاه صالح، دادگاهی‌ست که نسبت به صدور حکم ورشکستگی، دارای صلاحیت باشد که در این مورد، دادگاه محل اقامت شرکت یا شخص تاجر است.

جهت آشنایی بیشتر با ورشکستگی می‌توانید به مطلب «بایدها و نبایدهای ورشکستگی شرکت» مراجعه نمایید.

انواع ورشکستگی

به موجب قانون تجارت، ورشکستگی به سه نوع تقسیم می‌شود:

 • ورشکستگی عادی
 • ورشکستگی به تقصیر
 • ورشکستگی به تقلب

ورشکستگی عادی

این حالت زمانی به‌وجود می‌آید که تاجر یا شرکت تجاری نتواند از عهده تعهدات و بدهی‌های خود برآید. در این وضعیت اصطلاحا شخص ورشکسته شده است و باید ظرف مدت ۳ روز، عدم توانایی در پرداخت بدهی‌های خود را به دادگاه عمومی محل اقامت خود اعلام نماید.

از جمله مواردی که باید به دادگاه ارائه شود، تعداد و تهیه لیست و تحویل کلیه اموال منقول و غیرمنقول تاجر، صورت کلیه قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی، صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی یا همان دفاتر پلمب است. این دفاتر باید به‌صورت قانونی تنظیم شده باشند تا دادگاه بتواند به آن رسیدگی نماید. در غیر این صورت دفاتر علیه تاجر سند محسوب می‌شوند.

در صورتی که می‌خواهید در مورد دفاتر پملپ بیشتر بدانید می‌توانید مطلب «همه چیز درباره دفاتر پلمپ در کمتر از ۵ دقیقه!» را مطالعه نمایید. ضمن اینکه برای دریافت دفاتر پلمپ خود می‌توانید به سامانه ثبت‌یار مراجعه نمایید یا با تماس با کارشناسان ثبت‌یار نسبت به دریافت دفاتر و راهنمای تنظیم آن‌ها اقدام نمایید.

بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ظرف مهلت مقرر، عدم توانایی در پرداخت بدهی‌ها را به دادگاه به همراه مدارک موردنظر اعلام کند، ورشکستگی عادی محسوب می‌شود.

ورشکستگی به تقصیر

در ورشکستگی به تقصیر، حکم ورشکستگی توسط دادگاه صادر می‌شود. در برخی از موارد، دادگاه ملزم به صدور حکم ورشکستگی به تقصیر است ولی در برخی موارد نیز اختیار دارد که ورشکستگی را به تقصیر اعلام نماید.

موارد الزام صدور حکم ورشکستگی به تقصیر

از جمله موارد قانونی که دادگاه ملزم است بر این اساس ورشکستگی به تقصیر اعلام کند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

مخارج شخصی یا مخارج افراد تحت تکفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق العاده شود. به این معنا که جمع هزینه‌های شخص تجاری از درآمد‌های او به اندازه‌ای بیشتر شود که نتواند بدهی‌های خود را وصول کرده و هزینه‌ها را بپردازد.

تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کند که در عرف تجارتی موهوم بوده یا سودآوری معاملات مذکور منوط به اتفاق محض باشد. با این توصیف که مبنای انجام معاملات تجاری کسب سود و پیشرفت در موضوع شرکت است. در حالی‌که هر گونه فعالیتی که موجب کسب سود برای شرکت یا تاجر نباشد، اعتباری ندارد.

تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی گران‌تر یا فروشی ارزان‌تر از قیمت روز کند و برای بدست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل شود.

تاجر پس از تاریخ توقف از ادای دیون و قروضی که بر عهده دارد یکی از طلبکاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد.

موارد صدور حکم ورشکستگی به تقصیر اختیاری

مواردی که دادگاه اختیار دارد، ورشکستگی را به تقصیر اعلام نماید را می‌توان شامل موارد زیر دانست:

تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه پولی در مقابل دریافت نماید، تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او انجام تعهدات، از عهده او خارج باشد.

عملیات تجارتی او متوقف شده و اعلام ورشکستگی نکرده باشد.

تاجر دفاتر پلمپ نداشته یا دفاتر او ناقص یا بدون ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت واقعی خود را اعم از قروض و مطالبات به‌طور صریح معین نکند، مشروط بر آنکه تقلبی نکرده باشد.

ورشکستگی به تقلب

اگر تاجر دفاتر قانونی خود را از روی عمد و سوء‌نیت مفقود نماید، قسمتی از دارایی خود را مخفی کند یا با انجام معاملات صوری آن را از بین ببرد و اگر به وسیله اسناد یا صورت دارائی و قروض با تقلب به میزانی که در واقع مدیون نیست خود را مدیون قلمداد کند، ورشکسته به تقلب محسوب می‌شود.

انجام امور حقوقی کسب و کارها با ثبت‌یار

بدون شک برای انجام تمامی فعالیت‌های تجاری علاوه بر دانش تخصصی و مالی باید اطلاع کافی از حقوق و قواعد مربوط به کسب و کارها وجود داشته باشد. این امر می‌تواند از ابتدای کار، اطمینان‌خاطر از درستی امور قانونی به همراه داشته باشد، به همین منظور ثبت‌یار به‌عنوان مرجع حقوقی کسب و کارها به ارائه خدمت در این زمینه به‌صورت آنلاین می‌پردازد. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با کارشناسان ثبت‌یار تماس بگیرید.

شماره تماس واحد پشتیبانی:
۷۴۳۱۸۷۰۰ -۰۲۱


لطفا به این مطلب امتیاز بدهید

4.86/5 (22)

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات کاربران
 • شهريارى

  سلام
  ا شرکتى که اعلام ورشکستگى کرده تکلیف وامى که گرفته چى مى شه
  وو چطور بابانک تسویه کند اصل وام را با فروش ملک به رهن گذاشته شده بپردازد یا سود وجریمه بهش تعلق مى گیره
  با تشکر شهریارى