ثبت شرکت برای مدیران
ثبت شرکت

تعهداتی که ثبت شرکت برای مدیران ایجاد می‌کند!

هر شرکتی پس از ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها، باید برای پیشبرد اهداف خود مدیرانی را تعیین کند. به‌عبارت‌دیگر برای رسیدن به اهداف شرکت مدیرانی، اداره شرکت را بر عهده می‌گیرند. با ثبت شرکت برای مدیران تکالیفی به وجود می‌آید. در مقابل تکالیف، مسئولیت‌هایی نیز بر عهده مدیران قرار می‌گیرد. ما در این مطلب تعهداتی که پس از ثبت شرکت برای مدیران ایجاد می‌شود، بیان می‌کنیم.

ثبت آنلاین و فوری شرکت

وظایفی که ثبت شرکت برای مدیران ایجاد می‌کند

هر یک از انواع هفت‌گانه شرکت‌های تجاری برای رسیدن به اهداف خود باید از تمام پتانسیل‌های شرکت بهره ببرند. برای بهره‌برداری مؤثرتر از ظرفیت‌های شرکت، باید افرادی مدیریت شرکت را بر عهده بگیرند. مدیر شرکت درواقع وظیفه دارد از تمام امکانات شرکت برای نیل به اهداف آن استفاده کند. کسی که سمت مدیریت یک شرکت را بر عهده می‌گیرد، باید شایستگی و توانمندی‌های مختلفی داشته باشد. از طرف دیگر با قبول سمت، مسئولیت سنگینی بر دوش او قرار می‌گیرد.

اداره شرکت بر عهده دو رکن هیئت‌مدیره و مدیرعامل است. مدیرعامل درواقع مدیر اجرایی شرکت است. مدیرعامل موظف است دستورات هیئت‌مدیره را گوش کند. پس از انتخاب هیئت‌مدیره توسط شرکا و در مجمع عمومی، هیئت‌مدیره اقدام به انتخاب مدیرعامل می‌کند.

رابطه مدیریت با شرکت

در خصوص رابطه بین مدیران با شرکت گمانه‌زنی‌های مختلفی شده است؛ اما از بین نظرات مطرح شده، نظریه نمایندگی و وکالت پذیرفته شده است. به‌عبارت‌دیگر مدیر درواقع نماینده و وکیل شرکت است. این بدین معنا است که پس از ثبت شرکت برای مدیران تعهداتی ایجاد می‌شود. انجام این تعهدات در قالب نمایندگی و وکالت است. مدیران موظف هستند در حدود قانون و اختیارت خود عمل نمایند.

ما در ادامه در خصوص وظایف و تعهداتی که پس از ثبت شرکت برای مدیران ایجاد می‌شود، مطالبی را بیان می‌کنیم. توجه نمایید که از بین شرکت‌های هفت‌گانه قانون تجارت بدان‌هایی خواهیم پرداخت که کاربرد بیشتری دارند.

تعهدات مدیران پس از ثبت شرکت سهامی

یکی از انواع شرکت‌ها ی تجاری، شرکت‌های سهامی می‌باشد. این شرکت‌ها به دو دسته‌ی سهامی خاص و عام تقسیم می‌شود. شرکت‌های سهامی برای اداره شرکت سه رکن دارند که عبارت است از مجمع عمومی، هیئت‌مدیره و مدیرعامل. درواقع مجمع عمومی مبادرت به انتخاب هیئت‌مدیره می‌کند. سپس هیئت‌مدیره اقدام به انتخاب مدیرعامل می‌نماید.

در قانون تجارت، پس از ثبت شرکت برای مدیران شرکت سهامی مسئولیت‌ها و وظایفی در نظر گرفته است. وظایفی که پس از ثبت شرکت برای مدیران بیان شده است، عبارت‌اند از:

۱- اعلام قبولی:

پس از تشکیل مجمع عمومی اعضای هیئت‌مدیره توسط شرکا انتخاب می‌شود. پس از منتخب شدن، اعضای هیئت‌مدیره باید سمت خود را قبول کنند. این امر در مورد مدیرعامل هم صادق است.

۲- تودیع سهام تضمینی:

یکی از تعهداتی که پس از ثبت شرکت برای مدیران ایجاد می‌شود، تودیع سهام وثیقه می‌باشد. پس از انتخاب مدیران اعم از هیئت‌مدیره و مدیرعامل، باید سهام تضمینی یا وثیقه داده شود. میزان این سهام در اساسنامه مشخص می‌شود.

۳- تهیه صورت وضعیت دارایی:

یکی از تعهدات مدیران، تهیه صورت دارایی و قرض‌های شرکت است. این گزارش باید حداقل هر شش ماه یک‌بار تهیه می‌شود. در حقیقت این گزارش به بازرسان تحویل داده می‌شود.

۴- عدم انجام معامله با خود به‌جز شرایط خاص:

اصل بر این است که اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل نمی‌توانند طرف معامله در معاملات با شرکت یا به حساب شرکت شوند. در مواردی معامله مدیر با شرکت اجازه داده شده است. در این موارد باید به بازرس گزارش داده شود و در مجمع عمومی عادی رسیدگی شود.

۵- عدم دریافت وام از شرکت:

مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره نمی‌توانند هیچ‌گونه وام و اعتباری از شرکت دریافت کنند.

۶- عدم انجام معاملات مشابه با شرکت:

مدیران شرکت سهامی نمی‌توانند در موضوعات مشابه شرکت، معامله نمایند. در این حالت فرض رقابت مطرح می‌شود.

۷- مسئولیت مدیران شرکت سهامی:

مدیران شرکت در قبال وظایفی که انجام می‌دهند، در برابر شرکت مسئول هستند. این مسئولیت در صورتی حادث می‌شود که مدیران بر خلاف اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی اقدام نمایند. در این صورت مسئول جبران ضرر و زیان‌های شرکت هستند.

۸- دعوت از مجامع شرکت:

یکی از وظایفی که ثبت شرکت برای مدیران یا به‌عبارت‌دیگر هیئت‌مدیره ایجاد می‌کند، دعوت از مجامع شرکت است. درصورتی‌که هیئت‌مدیره عمل فوق را انجام ندهد، بازرسین می‌توانند اقدام به دعوت از مجمع کند.

۹- فراهم کردن اندوخته قانونی:
  • هیئت‌مدیره موظف است هر سال پنج درصد از سود خالص شرکت را به‌عنوان اندوخته احتیاطی ذخیره کند.
وظایف پس از ثبت شرکت مدیران شرکت با مسئولیت محدود

یکی از انواع شرکت‌های هفت‌گانه قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود می‌باشد. در این شرکت مدیران تمام اختیارات لازم برای اداره‌ی شرکت را دارند. مسئولیت مدیران در این شرکت به مانند سایر شرکت‌ها وکیل در مقابل موکل است. به عبارت بهتر مدیران نماینده شرکت هستند و کلیه اختیارات لازم برای اداره شرکت را دارا می‌باشند.

بنا بر توضیحات فوق، مدیر شرکت با مسئولیت محدود، نماینده شرکت است و باید تمام وظایف خود را در راستای اهداف شرکت انجام دهد. این وظایف به‌صورت خلاصه عبارت است از:

۱- اداره شرکت و انجام امور محوله در اساسنامه:

ثبت شرکت برای مدیران مسئولیت اداره شرکت را ایجاد می‌کند. این اداره باید در جهت حفظ منافع و اهداف شرکت باشد.

۲- تنظیم ترازنامه:

یکی از وظایف مدیران تنظیم صورت سود و زیان شرکت در پایان سال است. بعد از تنظیم ترازنامه مدیران باید شرکا را برای تصویب ترازنامه و صورت‌حساب سود و زیان شرکت دعوت کنند.

۳- تقسیم سود شرکت بین شرکا:

یکی از وظایف مدیران، تقسیم سود ویژه شرکت بین شرکا است. البته هر ساله باید مدیران مبلغی به‌عنوان اندوخته قانونی کنار بگذارند.

۴- دعوت از مجمع عمومی:

مدیران باید هر ساله مجمع عمومی را برای رسیدگی به حساب‌ها و سود و زیان تشکیل دهند.

۵- اعلام صورت‌جلسات به اداره ثبت شرکت‌ها:

مدیران موظف هستند صورت‌جلسات مربوط به انتخاب مدیران و بازرسان، تصویب ترازنامه، افزایش یا کاهش سرمایه، تغییرات اساسنامه و انحلال شرکت را به اداره ثبت شرکت‌ها ارسال نمایند.

وظایف مدیران شرکت تضامنی و نسبی

پس از ثبت شرکت تضامنی و نسبی اداره شرکت با مدیران آن است. مدیران اختیار انجام هرگونه اقدامی را در جهت اهداف شرکت دارند. درصورتی‌که از اقدام مدیران ضرری به شرکت وارد شود، مسئول جبران ضرر و زیان هستند.

وظایف مدیران در شرکت تعاونی

در شرکت تعاونی نیز به مانند سایر شرکت‌ها، پس از ثبت شرکت مدیران در هیئت‌مدیره باید یک مدیرعامل انتخاب کنند. در حقیقت در این شرکت‌ها باید بین وظایف هیئت‌مدیره و مدیرعامل تفکیک قائل شد.

  •  تعهدات مدیرعامل:

مدیرعامل در شرکت‌های تعاونی وظایف مختلفی بر عهده دارد که عبارت‌اند از:

۱- تهیه وسایل و ایجاد امکانات موردنیاز برای گردش عادی کار شرکت تعاونی و حفظ اموال و دارایی شرکت

۲- مباشرت یا نظارت در تنظیم دفاتر قانونی شرکت و ثبت و نگهداری حساب‌ها و رسیدگی به آن‌ها

۳- دعوت هیئت‌مدیره به تشکیل جلسه فوق‌العاده، تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تنظیم بودجه شرکت

۴- پیشنهاد خط‌مشی و برنامه کار شرکت به هیئت‌مدیره

۵- استخدام کارمند برای شرکت و تشویق و تنبیه و اخراج آن‌ها طبق مقررات استخدامی شرکت

۶- طرح و اقامه دعوی مربوط به شرکت در مراجع قانونی و جوابگویی به دعاوی مطروحه علیه شرکت

۷- نظارت بر حسن اجرای قراردادهای منعقده بین شرکت و اشخاص دیگر، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی

۸- تقسیم سود ویژه سالانه

  • تعهدات هیئت‌مدیره:

وظایف هیئت‌مدیره عبارت است از:

۱- دعوت از مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده

۲- اجرای اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی و سایر مقررات مربوطه

۳- تعیین و نصب، عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر کارهای وی

۴- اخذ تصمیم درباره انتقال سهام به اعضاء به یکدیگر

۵- تهیه دستورالعمل‌های داخلی شرکت تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی عادی برای تصویب

۶- دریافت استعفای هر یک از اعضای هیئت‌مدیره

۷- نظارت بر هزینه‌های جاری شرکت تعاونی و رسیدگی به حساب‌ها و ارائه نتایج آن به بازرس یا بازرسان.

۸- تسلیم به موقع گزارش‌های مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان به مجمع عمومی عادی

۹- توضیح در خصوص ترازنامه

۱۰ تهیه و تنظیم طرح‌ها، برنامه‌وبودجه و سایر پیشنهادها و تسلیم آن‌ها به مجمع عمومی عادی برای اخذ تصمیم

۱۱- تعیین نماینده از بین اعضاء شرکت تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی اتحادیه‌های تعاونی و شرکت‌هایی که شرکت تعاونی در آن عضویت و مشارکت دارد.

در این مطلب به‌صورت تیتروار تعهداتی که پس از ثبت شرکت برای مدیران ایجاد می‌شود، بیان شد. در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در خصوص ثبت شرکت و … با مشاورین مجموعه ثبت یار تماس بگیرید.

 ۰۲۱-۷۴۳۱۸۷۰۰

5/5 (1)

لطفا به این مطلب امتیاز بدهید

برای دوستان خود بفرستید ...
Share on Google+
Google+
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *