فهرست عناوین

یکی از روش‌های که افراد اقدام به متمایز کردن محصول خود از نظر شکل ظاهری می‌کنند، ثبت طرح صنعتی است. به عبارت بهتر با ثبت طرح صنعتی شما می‌توانید از شکل و ظاهر محصول یا طرح خود حمایت کنید؛ اما باید توجه داشته باشید که پس از ثبت طرح صنعتی، شما در بازه‌ی زمانی مشخص شده در قانون دارای حمایت هستید. پس از اتمام بازه‌ی زمانی مشخص شده در قانون در صورت تمایل به ادامه حمایت قانونی باید نسبت به تمدید طرح صنعتی خود اقدام کنید. برای آشنایی با اعتبار طرح صنعتی و تمدید آن ما را در این مطلب دنبال کنید.

اعتبار طرح صنعتی

پس از ثبت طرح صنعتی در اداره مالکیت معنوی، این طرح از حمایت قانونی برخوردار می‌شود؛ اما باید به این نکته توجه داشت که اعتبار طرح صنعتی دارای بازه‌ی زمانی است. در قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مدت اعتبار طرح صنعتی پنج سال در نظر گرفته شده است. بازه‌ی زمانی پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آغاز می‌شود. پس از گذشت مدت پنج‌ساله در صورت تمایل به برخورداری از حمایت‌های قانونی، می‌توان نسبت به تمدید اعتبار طرح صنعتی اقدام کرد.

تمدید اعتبار طرح صنعتی

پس از اتمام مدت پنج‌ساله اعتبار طرح صنعتی، دارنده طرح صنعتی می‌تواند نسبت به تمدید اعتبار طرح صنعتی اقدام کند. این مدت برای دو دوره‌ی پنج‌ساله قابل تمدید است؛ بنابراین به‌طورکلی دارنده طرح صنعتی می‌تواند از حمایت قانونی 15 ساله برخوردار شود. قبل از اتمام هر دوره‌ی پنج‌ساله باید نسبت به درخواست تمدید و پرداخت هزینه‌های لازم اقدام شود.

زمان درخواست تمدید اعتبار طرح صنعتی

بهترین زمان برای تمدید اعتبار طرح صنعتی شش ماه قبل از اتمام اعتبار است. درصورتی‌که قبل از 6 ماه درخواست تمدید طرح را ندهید باید جریمه‌های تعیین شده پرداخت شود. علاوه بر جریمه در تأخیر تمدید، شما یک بازه زمانی شش‌ماهه بعد از اتمام انقضا طرح را دارید. در صورت عدم اقدام در این بازه‌ی ارفاقی، ثبت طرح صنعتی بدون اثر می‌شود.

مراحل تمدید طرح صنعتی

برای تمدید اعتبار طرح صنعتی باید مراحلی طی شود. بعد از طی مراحل زیر شما می‌توانید مجدداً از حمایت قانونی برای مدت پنج سال بهره‌مند شوید.

1- ارسال درخواست تمدید به مرجع مربوطه:

در وهله‌ی اول دارنده طرح صنعتی باید درخواست خود را به مرجع ثبت کننده طرح صنعتی تقدیم کند. در این مرحله دارنده طرح صنعتی شخصاً یا توسط نماینده قانونی یا وکیل خود می‌تواند درخواست تمدید اعتبار طرح صنعتی را تقدیم کند. درخواست تمدید طرح صنعتی در دو نسخه تهیه می‌شود. بعد از تهیه دو نسخه باید امضا شود. در درخواست تقدیمی باید تصویر نمونه طرح نیز الصاق شود. قبل از تقدیم درخواست، هزینه‌های مربوطه نیز پرداخت شود. برگه واریزی نیز به همراه درخواست امضا شده و نمونه طرح صنعتی باید به مرجع ثبت کننده داده شود.

2- دریافت درخواست تمدید اعتبار طرح صنعتی:

مرجع ثبت طرح صنعتی بعد از دریافت درخواست و ضمایم آن، مشخصات طرح صنعتی مورد تمدید را در دفتر مخصوص این کار ثبت می‌کند. بعد از ثبت در دفتر در هر یک از نسخ درخواست تاریخ و شماره ثبت قید می‌شود. نسخه‌ای از این درخواست بعد از قید امضا و تاریخ و شماره ثبت به‌عنوان رسید ثبت به درخواست کننده تمدید اعتبار اعطا می‌شود.

3- بررسی و ثبت تمدید اعتبار طرح صنعتی:

اداره مربوطه پس از دریافت درخواست و ضمایم مربوطه نسبت به بررسی درخواست اقدام می‌کند. کارشناس مربوطه موظف است گواهی‌نامه تمدید را مطابق با آخرین ویرایش طبقه‌بندی بین‌المللی در دفتر تصحیح نماید. در مرحله بعد آگهی‌های مربوطه باید چاپ شود و سپس گواهی‌نامه صادره به دارنده طرح صنعتی یا نماینده قانونی او تسلیم می‌شود.

نکات درخواست تمدید اعتبار صنعتی

در هنگام درخواست برای تمدید اعتبار طرح صنعتی باید یک سری از موارد به‌صورت دقیق بیان شود. در صورت نقص یا عدم ذکر موارد زیر ممکن است در جریان تمدید اعتبار طرح صنعتی اختلال ایجاد شود؛ بنابراین به نکات زیر توجه داشته باشید.

1- در درخواستی که به مرجع ثبت کننده طرح صنعتی تقدیم می‌شود، حتماً شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه‌ی طرح صنعتی که درخواست تمدید آن را دارید ثبت نمایید.

2- در درخواست باید طبقه کالاهای موضوع صنعتی به صراحت قید گردد.

3- مشخصات و آدرس مالک و دارنده طرح صنعتی در درخواست قید شود.

4- اگر نماینده درخواست تمدید را به مرجع ثبت کننده اعطا می‌کند، مشخصات و آدرس نماینده قانونی به‌طور کامل بیان شود.

5- مدارکی که باید به پیوست درخواست ارائه شود عبارت‌اند از: مدارک هویتی متقاضی، رسید پرداخت هزینه تمدید، نمونه طرح صنعتی، مدارک دال بر اثبات نماینده بودن درصورتی‌که درخواست به نمایندگی تقدیم شود.

ما در این مطلب تمام آن چیزی که در خصوص تمدید اعتبار طرح صنعتی باید بدانید را بیان کردیم. شما می‌توانید در صورت وجود هرگونه ابهام یا سؤال با مشاورین زبده مجموعه ثبت یار تماس بگیرید. با به‌صورت رایگان به شما مشاوره می‌دهیم.

021-74318700