مجله ثبت‌یار

شبکه های اجتماعی


ارزش گذاری و اهداف مرحله ای

 

valuation & milestones

ارزش گذاری چیست؟

ارزش گذاری آغازین شرکت، پیش از سرمایه گذاری سرمایه گذاران خطرپذیر صورت می گیرد. ارزش آغازین شرکت بیانگر قیمت هر سهم شرکت سرماید سرمایه گذاری جدید یا افزایش سرمایه است. با انتشار سهام جدید برای شرکت، سرمایه گذار ریسک پذیر باید مبلغ این سهام جدید را معمولا در چند مرحله پرداخت کند. ارزش هر سهم آغازین از تقسیم ارزش آغازین پیش از سرمایه گذاری سهام موجود شرکت که در ساختار سرمایه شرکت جای دارد، مانند سهام عادی ممتاز با اختیار خرید برای کارکنان شرکت، هر نوع سهمی که در صورت ا اختیارات منتشر می شود، و اوراق بدهی تبدیل پذیر و سایر تعهدات و اشخاص به دست می آید.

یک مثال 

مثلا اگر ارزش آغازین پیش از سرمایه گذاری، ۶۰۰ هزار واحد و تعداد سهام عاد موجود ۱۰۰سهم باشد، قیمت هر سهم ۲ هزار واحد است. میان ارزش آغازین پیش از سرمایه گذاری و ارزش شرکت پس از سرمایه گذاری، باید تفاوت قائل باشیم. اگر میزان سرمایه گذاری جدید ۲۰۰ هزار واحد باشد، در این صورت، ارزش شرکت پس از سرمایه گذاری، مطابق مثال فوق، ۹۰۰ هزار واحد خواهد بود. در صورتی نیز که تا پیش از انجام ارزش گذاری شرکت، تعدادی سهام برای اختیار خرید کارکنان شرکت در نظر گرفته شده باشد که بتوان آن را اجرا کرد، این مقدار به تعداد سهام موجود شرکت اضافه می شود.

Post-money valuation = Pre-money valuation + Investment

گاهی می بینیم که سرمایه گذار ریسک پذیر تمام تعهدات خویش برای سرمایه گذاری را یک بار و در ابتدای ورود خود انجام نمی دهد؛ بلکه هر بخش از تعهد پرداخت سرمایه را به تحقق اهداف مرحله ای منوط می­کند که در قرارداد مشارکت به آن اشاره می­کنند. به این اهداف مرحله ای مطابق برنامه های فنی، مالی و حقوقی تعریف شده می توان دست یافت. عدم تحقق این اهداف به معنای عدم الزام سرمایه گذار به سرمایه گذاری نیست بلکه می توان از طریق مذاکره مجدد به اهداف دیگری رسید و بر اساس آن امور را به پیش برد. گاهی اوقات شاخص های عملکردی مانند تعداد فروش، تعداد نصب اپلیکیشن، میزان سود آوری و غیره به عنوان اهداف مرحله ای تعیین و تعریف می شود.

راهبرد خروج 

شرکت همچنین در مرحله نهایی، یعنی زمان خروج سرمایه گذار خطرپذیر نیز باید ارزش گذاری شود. در صورتی که راهبرد خروج از طریق فروش سهام در بورس یا فرابورس تعیین شده باشد، معمولا کار راحتت تر انجام خواهد شد. اما در غیر این صورت طرفین باید به طور دقیق راجع به این راهبرد توافق نمایند. در حالت کلی و با توجه به فضای کشور و نوع صنعت از یکی از روش های بهای تمام شده، ارزش گذاری نسبی، تنزیل جریانات نقد، ارزش گذاری واقعی و … استفاده می شود.


لطفا به این مطلب امتیاز بدهید

4.3/5 (10)

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *