مجله ثبت‌یار

شبکه های اجتماعی


شرط ضد رقیق شوندگی سهام (Anti dilution)

مقدمه  

مجله ثبت یار، چند مدتیست به بحث پربسامد سرمایه گذاری خطرپذیر می پردازد. یکی از اسناد مقدماتی ای که پیش از آغاز فرآیند سرمایه گذاری در یک استارتاپ میان طرفین امضا می شود، توافقنامه شرایط سرمایه گذاری یا اصطلاحا term sheet است. در مطالب اخیر، با برخی اصطلاحات یک ترم شیت مانند drag along، no shop، milestones ، first refusal right و option pool  مطالبی را مطرح کردیم. در این یادداشت به بحث ضد رقیق شوندگی یا anti dilution می پردازیم.

رقیق شوندگی و شرط ضد رقیق شوندگی 

سرمایه گذاران ریسک پذیر غالبا به منظور حفظ درصد سهم خویش در شرکت، نیاز دارند از حقوق خاصی بهره مند باشند. به طور مثال ممکن است سرمایه گذاری، ۵۰ درصد مالکیت شرکتی را داشته باشد و در دور جدید افزایش سرمایه و ورود سرمایه گذار جدید دیگر، درصد مالکیت وی کاهش یابد. این وضعیت زمانی به وجود می آید که ارزش سهام شرکت در زمان ورود سرمایه گذار جدید، در مقایسه با مرحله ای که سهام داران پیشین سرمایه گذاری کرده بودند، کاهش یافته باشد. (down round)

حمایت و حفاظت از سرمایه گذار پیشین در چنین وضعیتی، مستلزم فرمول های ریاضی و انجام دادن محاسباتی برای تعیین تعداد سهام جدید از برای سرمایه گذاران و کاهش هزینه های انتشار و تعدیل تأثیر کاهش ارزش درصد سهام سرمایه گذاران پیشین است.
روش های مختلفی را برای حفظ حقوق سهام داران پیشین شرکت استفاده می کنند. سطح و مقدار حمایت از حقوق سهام داران، معلول پاره ای از عوامل مانند ارزش شرکت در زمان سرمایه گذاری و درک و شناخت سرمایه گذاران از نیازهای آتی سرمایه ای نقدینگی شرکت است؛ مثلا در انگلیس، از نسبت معینی برای تبدیل سهام ممتاز به سهام عادی برای جبران این کاهش استفاده می کنند. در کنار آن، همچنین از سهام جایزه یا انتشار سهام عادی با قیمت اسمی یا از طریق واگذاری گواهی اختیار خرید و اختیارات ویژه استفاده می کنند که در زمان مقتضی، می توان از آن بهره برد. چندین روش مختلف را برای این منظور به کار می گیرند که هریک، مقداری از حقوق سهام دار پیشین حمایت می کند. روش موسوم به Full Ratchet، درصد سهام سهام دار پیشین یا ارزش گذشته سهام وی را در مرحله کاهش ارزش، ثابت و با همان وضعیت گذشته حفظ می کند. نرخ تبدیل سهام، آخرین قیمتی است که سهام معامله را می کنند. در سایر روش ها، عواملی برای جبران کاهش ارزش سهام یا درصد سهام در نظر می گیرند؛ ولی درصد سهام، ثابت نخواهد بود و کاهش می یابد. نمونه آن روش متوسط وزنی است.

تلفن واحد پشتیبانی:
۰۲۱-۷۴۳۱۸۷۰۰


لطفا به این مطلب امتیاز بدهید

5/5 (7)

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *