تغییر نشانی شرکت

تغییر نشانی شرکت

۴ مقاله منتشر شده

نحوه ثبت تغییر آدرس شرکت + مدارک لازم

تغییر نشانی شرکت ۶ دقیقه 5   از ۵

تغییر آدرس، یکی از انواع تغییرات شرکت است که ممکن است برای شرکتی پیش بیاید. اختیار انجام این کار با توجه به اساسنامه، با مجمع عمومی فوق‌العاده یا هیئت مدیره است...

آیا تغییر تابعیت شرکت‌ در ایران امکان‌پذیر است؟

تغییر نشانی شرکت ۴ دقیقه 4.75   از ۵

پس از ثبت شرکت در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها و ایجاد شخصیت حقوقی مستقل یکی از مسائلی که مورد توجه است، مسئله تابعیت شرکت است. تابعیت برای شرکت از یک طرف مزایا و حقوقی ایجاد می کند و از طرف دیگر شرکت را موظف به رعایت قوانین خاص می‌کند که بر او تکلیف شده است. معیارهای مختلفی در کشورهای گوناگون برای تعیین تابعیت بیان شده است که در مطلب تابعیت شرکت به آن پرداختیم. سؤالی که در این مطلب درصدد پاسخگویی به آن هستیم در مورد تغییر تابعیت شرکت است.   تابعیت شرکت تابعیت به معنای ایجاد…

نکات طلایی تابعیت شرکت

تاسیس شرکت ۴ دقیقه 4.5   از ۵

در جامعه‌ی امروزی هر فردی به خاک کشوری وابستگی دارد. به این وابستگی در اصطلاح تابعیت گفته می‌شود. تابعیت سبب ایجاد وابستگی بین فرد و کشور می‌شود و بدین ترتیب در مقابل یکدیگر دارای حقوق و تکالیفی می‌گردند.

اقامتگاه شرکت و شرایط تغییر آن

تغییر نشانی شرکت ۴ دقیقه 4.93   از ۵

اقامتگاه چیست؟ شاید اولین تعریفی که از کلمه اقامتگاه به ذهن می رسد محل زندگی باشد؛ بدین نحو که هر فردی در محل خاصی زندگی می کند که آن محل اقامتگاه وی است. این تعریف و شناخت ساده از کلمه اقامتگاه، با آن چه که قانون گذار از اقامتگاه به عنوان تعریف ارائه داده است دور نیست. باید اشاره کنیم که می بایست بین اقامتگاه اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوت قائل شد. در مورد اشخاص حقیقی ماده 1002 قانون مدنی اشاره دارد که اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت…