کاهش سرمایه

کاهش سرمایه

1 مقاله منتشر شده

از کاهش سرمایه شرکت چه می‌دانید؟

تغییرات شرکت ۴ دقیقه 4.45 از ۵

هر شرکتی در بدو تأسیس و قبل از اقدام به ثبت در اداره ثبت شرکت باید مقدار سرمایه‌ای را که برای تشکیل شرکت ضرورت دارد، فراهم کند. در طول فعالیت شرکت به دلایلی ممکن است مجبور به کاهش سرمایه شرکت شویم؛ اما توجه داشته باشید که کاهش سرمایه شرکت همیشه اجباری نیست و ممکن است سهام‌داران و شرکای شرکت بنا بر مقتضیات پیش‌آمده تصمیم به کاهش سرمایه شرکت بگیرند. ما در این مطلب شما را با مهم‌ترین نکات کاهش سرمایه آشنا می‌کنیم. سرمایه شرکت هر یک از شرکا در بدو تأسیس شرکت باید آورده‌ای به شرکت…