ثبت شرکت ثبت شرکت با مسئولیت محدود ثبت شرکت سهامی سایر شرکت ها و موسسات

زمان تشکیل شرکت

مقدمه  هرکدام از شرکت­های تجاری و در مفهومی وسیع ­تر اشخاص حقوقی در زمانی خاص تشکیل می­شوند و باید برای تشکیل شدن فرآیند مشخصی را طی بنمایند. در این مقاله بر آنیم تا در مورد نحوه تشکیل و ایجاد اشخاص حقوقی سخن بگوییم و مشخصا در مورد زمان تشکیل این شرکت ­ها بحث و بررسی […]

ثبت شرکت سایر شرکت ها و موسسات

شرکت تضامنی چیست؟

مقدمه قانون­گذار در ماده ۲۰ قانون تجارت هفت نوع شرکت تجاری را برشمرده است. در یک دسته­ بندی کلی می­توان شرکت­ها را به دو دسته تقسیم ­بندی کرد؛ شرکت­ های شکلی تجاری شرکت­ های موضوعی تجاری پنج مورد از موارد هفت گانه شرکت­ ها در دسته دوم یعنی شرکت ­های موضوعا تجاری قرار می ­گیرند […]

ثبت شرکت ثبت شرکت با مسئولیت محدود ثبت شرکت سهامی سایر شرکت ها و موسسات

مسئولیت مدیران شرکت

در این سری از مقالات به بررسی مسئولیت مدیران در سه نوع از انواع پرکاربرد شرکت می­ پردازیم. به گواهی آمار و مستندات شرکت­های سهامی و مسئولیت محدود و تضامنی از انواع پراستفاده شرکت ­ها در فضای کسب و کار امروز ایران می­ باشند. در شرکت های تضامنی: در مورد شرکت­ های تضامنی که تعریف […]

ثبت شرکت سایر شرکت ها و موسسات

مسئولیت مدیران در شرکت تضامنی

مقدمه در این سری از مقالات به بررسی مسئولیت مدیران در سه نوع از انواع پرکاربرد شرکت می­ پردازیم. به گواهی آمار و مستندات شرکت­ های سهامی و مسئولیت محدود و تضامنی از انواع پراستفاده شرکت­ها در فضای کسب و کار امروز ایران می­ باشند. در این مقاله به بررسی مسئولیت مدیران، در شرکت تضامنی […]