مجله ثبت‌یار

شبکه های اجتماعی

دسته بندی

مناطق آزاد تجاری

1 پست
تمام نکات درباره منطقه آزاد تجاری
20 فروردین 1398
منطقه آزاد تجاری به عنوان منطقه‌ای که در آن برخی از قوانین کشور از جمله قوانین مالیاتی اجرا نمی‌شود، محرکی برای تجارت محسوب می‌شود. در ادامه با مناطق آزاد تجاری بیشتر آشنا می‌شویم. منطقه آزاد تجاری تجارت در یک کشور قوانین مربوط به خود را دارد. از جمله قوانینی که در یک کشور برای تجارت […]