نکات پیش از تنظیم قرارداد

نکات پیش از تنظیم قرارداد

۳ مقاله منتشر شده

آشنایی با تنظیم تفاهم‌نامه و تفاوت آن با قرارداد و توافق‌نامه

اصول نگارش قرارداد ۵ دقیقه 5   از ۵

یکی از مهم ترین اسناد پیش از تنظیم قرارداد و در مرحله مذاکره تفاهم‌نامه است که به شما کمک می کند تا اطلاعات اولیه مذاکره را در هنگام انعقاد قرارداد داشته باشید. ما در این مطلب شما را با تفاهم نامه و کاربرد‌های آن آشنا کردیم.

نحوه نوشتن طرفین قرارداد در تنظیم قرارداد حرفه‌ای

اصول نگارش قرارداد ۵ دقیقه 5   از ۵

دنیای قرارداد‌ها دنیایی پر از پیچیدگی است، اما نکاتی به صورت کلی در قرارداد‌ها است که باید پیش از ورود به آن با آن‌ها آشنا شوید. این مطلب پیش‌زمینه ورود شما به دنیای قراردادی است.

مهم‌ترین نکاتی که باید در نحوه تنظیم قرارداد کتبی بدانید

اصول نگارش قرارداد ۶ دقیقه 4.67   از ۵

نحوه نگارش و تنظیم قرارداد، حقوق و تعهدات طرفین قرارداد را نسبت به یکدیگر و اشخاص ثالث مشخص می‌کند. در این مقاله به نکات تنظیم قرارداد آن هم کتبی اشاره خواهیم کرد.