مجله ثبت‌یار

شبکه های اجتماعی

دسته بندی

فسخ قرارداد

1 پست
نحوه محاسبه ذخیره مرخصی کارگران تغییر کرد
6 اردیبهشت 1400

از این به بعد، مزایایی که وابسته به حضور در محل کار هستند نیز، باید در محاسبه ذخیره مرخصی‌ کارگر گنجانده شده و به او پرداخت شوند.