موضوع قرارداد

موضوع قرارداد

۲ مقاله منتشر شده

هر آن چیزی که در مورد قرارداد حق‌الوکاله باید بدانید

تنظیم قرارداد ۴ دقیقه 5   از ۵

یکی از پر‌کاربردترین قرارداد‌ها در عرصه‌ی وکالت قرارداد حق الوکاله است که در آن در خصوص میزان حق الزحمه‌ی وکیل تعیین و تکلیف می‌شود. ما در این مطلب اطلاعات مفیدی از قرارداد حق الوکاله در اختیار شما قرار می دهیم.

مهم‌ترین نکات در تنظیم قرارداد موسسین

تنظیم قرارداد ۶ دقیقه 4.6   از ۵

یکی از ابتدایی‌ترین و مهم ‌ترین قراردادهایی که هر شرکت استارتاپی در بدو شروع فعالیت خود برای مشخص کردن روابط آینده باید منعقد نماید قرارداد موسسین یا هم‌بنیان‌گذاران است که در این مطلب به آن می‌پردازیم.